Knud Brahe, 24.8.1555-3.2.1615, lensmand. Født på Ålborghus, død på Engelsholm, begravet i Nørup k. B. modtog som så mange samtidige danske adelsmænd sin militære uddannelse i den nederlandske frihedskrig; derefter var han i et par år hofsinde hos Frederik II, men måtte som følge af et kærlighedsforhold til en adelsdame, Sophie Mormand, atter i nogle år søge til udlandet; han besøgte England, Frankrig og Italien og lod sig 1579 immatrikulere ved universitetet i Padova, kom senere til Siena og Rom. Efter hjemkomsten blev han igen hofsinde og derefter lensmand, 1589–1602 på Århusgård, 1602–15 på Bygholm. I Kalmarkrigen gjorde han tjeneste som ritmester og udmærkede sig navnlig i træfningen ved Vallda kirke i Halland 21.9.1611; her lykkedes det ham og Ulrich Sandberg med deres 200 ryttere at overrumple og tilintetgøre en svensk plyndringsekspedition på 600 mand; blandt fangerne var statholderen på Elfsborg Nils Bengtsson. – B. nævnes allerede 1587 til slægtsgården Tosterup, hvoraf han dog først 1611 blev eneejer. Hustruen bragte ham som sin fædrenearv en part i Engelsholm ved Vejle; dertil havde hun gennem sit første ægteskab føjet Gudumlund og part i Kongstedlund, begge i Himmerland. Engelsholm måtte hun oprindelig dele med sin bror, alkymisten Erik Lange, hvis fortvivlede pengeforhold skaffede B. adskillige bryderier der dog ikke synes at have forstyrret det gode forhold hverken til svogeren eller til Sophia B. Ca. 1590 blev B. eneejer af Engelsholm som han nu gjorde til sit egentlige hjem, og hvor han 1592 opførte den endnu bevarede, anselige hovedbygning. B. og hans hustru var begge åndeligt interesserede og har begge forsøgt sig med oversættelser af fransk opbyggelseslitteratur.

Familie

Forældre: rigsråd Otte B. (1518–71) og Beate Bille (1526–1605). Gift 23.8.1584 i Horsens med Margrethe Eriksdatter Lange, bisat 24.8.1622 i Vejle k., begr. i Nørup k. (gift 1. gang med Jens Kaas, 1516–78), d. af Erik Lange (1518–72) og Anne Madsdatter Gjordsen (født 1529, levede endnu 1610). – Bror til Axel B. (1550–1616), Jørgen B. (1554–1601), Sophia B., Steen B. (1547–1620) og Tyge B.(1546–1601).

Ikonografi

Afbildet på Otte Brahes (1518–71) epitafiemal. (Knutstorp) og på epitafium udført af Henrik Henriksen (Nørup k.).

Bibliografi

Saml. til jysk hist. og topogr. V, 1874–75 207–31. Danm.s adels årbog V, 1888 112. Tilskueren 1916 I 153–57. H. Grimer-Nielsen: Danske viser fra adelsvisebøger og flyveblade VI, 1930–31 35–48.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig