Erling Dahl-Iversen

Erling Dahl-Iversen, 30.11.1892-13.9.1978, kirurg. Født på Frbg, død i Kbh., begravet Solbjerg kgd., Frbg. D.-I. blev student 1911 fra Frbg. gymnasium, tog lægeeksamen 1919 og havde efter almindelig hospitalsuddannelse reservekirurguddannelse på kommunehospitalets 5. afd. 1925-27 og 1928-32 hos P. N. Hansen. 1925 forsvarede han efter studier hos professor Holger Møllgaard, D.-I.s inspirerende lærer i eksperimentel kirurgi på landbohøjskolens dyrefysiologiske laboratorium, sin disputats Etude expérimentale de l'influence, de la cholécystectomie sur les voies biliaires et la sécrétion gastrique; dette dygtige eksperimentel-kirurgiske arbejde, udført på aber, hunde og kaniner blev et vægtigt indlæg om metoderne inden for galdevejskirurgien. 1927-28 var D.-I. assistent hos prosektor L. Melchior på kommunehospitalet, 1932-35 visitator ved kommunehospitalet samt 1934-35 prosector chirurgiæ ved Kbh.s univ. under Sigurd Kjærgaard. På en afhandling Kønshormonernes Betydning for fysiologiske og pathologiske Tilstande i Corpus mammæ, en klinisk og experimentel Studie blev D.-I. chef for rigshospitalets kirurgiske poliklinik. Ved A. Lendorfs afgang blev han 1941-63 overkirurg ved afd. C. på rigshospitalet. 1936-54 var han tillige kirurg ved dronning Louises børnehospital. Under sit virke som professor har D.-I. ikke blot været studenterne og sine reservelæger en inspirerende og nidkær lærer der med humoristisk lune og med store pædagogiske evner på klar vis kunne vejlede og belære de unge i kirurgiens håndværk, men samtidigt har han været en overmåde flittig videnskabelig forfatter. I danske og udenlandske tidsskrifter har han offentliggjort talrige arbejder dels alene og dels i samarbejde med andre med særlig vægt på det klinisk-endokrinologiske område inden for kirurgien. 1955 publicerede han De endocrine Organers Function i den postoperative Periode - en uddybning af det festskrift hans elever med E. Hasner i spidsen 1952 ved 60-årsdagen havde skænket ham. Af hans mange lærebøger præget både af hans klare sprog og hans særprægede tegnekunst kan nævnes: Vejledning i Patientundersøgelse, 1936, Operativ Kirurgi, 1939, Lærebog i Krigskirurgi (sammen med ortopæden A. Bertelsen), 1940, Speciel urologisk Diagnostik, 1942 og Lærebog i kirurgisk Undersøgelsesteknik, 1944 og Klinisk kirurgi I, 1952, II, 1955; fra 1940-49 medarbejder ved Nordisk lærebog i kirurgi I og III.

Også inden for medicinalhistorien har D.-I. været en flittig forfatter; ved kong Frederik IX og dronning Ingrids sølvbryllup skrev han en stor oversigt over 1800-tallets kirurgi i Danmark Vor kirurgiske arv, 1960, senere om kirurgien og dens mænd i Danm. i det 18. årh., 1965 og om kirurgisk diagnostik og behandling på Frederiks hospital omkring 1800, 1966-67. 1935-49 var han midlertidig efor for universitetets medicinskhistoriske museum, 1957 æresmedlem af Dansk med.-hist. selskab. 1960 modtog han for sine med.-hist. arbejder selskabets Lederlepris.

Sin universitetsgerning røgtede han med sjælden pligtopfyldenhed. 1950-63 var han medlem af konsistorium, 1959-63 af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet, 1960-61 prorektor. Han var næstformand for retslægerådet fra 1953-65. Inden for sit fag har D.-I. for sine kolleger været en samlende skikkelse, festlig og effektiv; særlig må nævnes hans virke som generalsekretær for Nordisk kirurgisk forening 1935-52, som formand for Dansk kirurgisk selskab 1947-49 og som præsident for Collegium reg. chir. univ. daniae 1957-63 (æresmedlem 1963). D.-I. var æresmedlem af talrige udenlandske selskaber og har været gæsteforelæser i Chicago og Minnesota (1955), Glasgow (1957), Stockholm (1960), Edinburgh (1962). 1950-65 var han medredaktør af Acta chir. scand. og 1957-64 consulting editor for Surg., Gynæcol. and Obstetrics. 1960 fik han generalkonsul Ernst Carlsens ærespris.

Familie

Forældre: lærer ved Helligkors kirkes friskole, Kbh., cand. teol. Anders D.-I. (1860-1920) og Ane Catrine Pedersen (1860-1938). Navneforandring (bindestreg) 15.2.1915. Gift 11.8.1925 i Kbh. (Garn.) med Inga Margrethe Thortsen, født 13.8.1905 i Kbh., død 27.10.1962 sst., d. af grosserer, senere direktør Axel T. (1881-1959) og Ebba Boas (1883-1963).

Udnævnelser

R. 1947. R.1 1953. K. 1960.

Ikonografi

Buste af Poul Søndergaard, 1962 (Rigshosp.). Tegn. af Otto Christensen, 1962. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1925 94f. - Bibl. for læger CXVIII, 1926 204-17. Kbh.s univ. årbog 1934-35 62-66. Nord. kirurgisk fören, åttio år, udg. Nils Liedberg, Lund 1973. M. Andreassen m.fl. i Ugeskrift for læger 1978 2538-39. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig