Erling Dahl-Iversen, 30.11.1892-13.9.1978, kirurg. Født på Frbg, død i Kbh., begravet Solbjerg kgd., Frbg. D.-I. blev student 1911 fra Frbg. gymnasium, tog lægeeksamen 1919 og havde efter almindelig hospitalsuddannelse reservekirurguddannelse på kommunehospitalets 5. afd. 1925-27 og 1928-32 hos P. N. Hansen. 1925 forsvarede han efter studier hos professor Holger Møllgaard, D.-I.s inspirerende lærer i eksperimentel kirurgi på landbohøjskolens dyrefysiologiske laboratorium, sin disputats Etude expérimentale de l'influence, de la cholécystectomie sur les voies biliaires et la sécrétion gastrique; dette dygtige eksperimentel-kirurgiske arbejde, udført på aber, hunde og kaniner blev et vægtigt indlæg om metoderne inden for galdevejskirurgien. 1927-28 var D.-I. assistent hos prosektor L. Melchior på kommunehospitalet, 1932-35 visitator ved kommunehospitalet samt 1934-35 prosector chirurgiæ ved Kbh.s univ. under Sigurd Kjærgaard. På en afhandling Kønshormonernes Betydning for fysiologiske og pathologiske Tilstande i Corpus mammæ, en klinisk og experimentel Studie blev D.-I. chef for rigshospitalets kirurgiske poliklinik. Ved A. Lendorfs afgang blev han 1941-63 overkirurg ved afd. C. på rigshospitalet. 1936-54 var han tillige kirurg ved dronning Louises børnehospital. Under sit virke som professor har D.-I. ikke blot været studenterne og sine reservelæger en inspirerende og nidkær lærer der med humoristisk lune og med store pædagogiske evner på klar vis kunne vejlede og belære de unge i kirurgiens håndværk, men samtidigt har han været en overmåde flittig videnskabelig forfatter. I danske og udenlandske tidsskrifter har han offentliggjort talrige arbejder dels alene og dels i samarbejde med andre med særlig vægt på det klinisk-endokrinologiske område inden for kirurgien. 1955 publicerede han De endocrine Organers Function i den postoperative Periode - en uddybning af det festskrift hans elever med E. Hasner i spidsen 1952 ved 60-årsdagen havde skænket ham. Af hans mange lærebøger præget både af hans klare sprog og hans særprægede tegnekunst kan nævnes: Vejledning i Patientundersøgelse, 1936, Operativ Kirurgi, 1939, Lærebog i Krigskirurgi (sammen med ortopæden A. Bertelsen), 1940, Speciel urologisk Diagnostik, 1942 og Lærebog i kirurgisk Undersøgelsesteknik, 1944 og Klinisk kirurgi I, 1952, II, 1955; fra 1940-49 medarbejder ved Nordisk lærebog i kirurgi I og III.

Også inden for medicinalhistorien har D.-I. været en flittig forfatter; ved kong Frederik IX og dronning Ingrids sølvbryllup skrev han en stor oversigt over 1800-tallets kirurgi i Danmark Vor kirurgiske arv, 1960, senere om kirurgien og dens mænd i Danm. i det 18. årh., 1965 og om kirurgisk diagnostik og behandling på Frederiks hospital omkring 1800, 1966-67. 1935-49 var han midlertidig efor for universitetets medicinskhistoriske museum, 1957 æresmedlem af Dansk med.-hist. selskab. 1960 modtog han for sine med.-hist. arbejder selskabets Lederlepris.

Sin universitetsgerning røgtede han med sjælden pligtopfyldenhed. 1950-63 var han medlem af konsistorium, 1959-63 af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet, 1960-61 prorektor. Han var næstformand for retslægerådet fra 1953-65. Inden for sit fag har D.-I. for sine kolleger været en samlende skikkelse, festlig og effektiv; særlig må nævnes hans virke som generalsekretær for Nordisk kirurgisk forening 1935-52, som formand for Dansk kirurgisk selskab 1947-49 og som præsident for Collegium reg. chir. univ. daniae 1957-63 (æresmedlem 1963). D.-I. var æresmedlem af talrige udenlandske selskaber og har været gæsteforelæser i Chicago og Minnesota (1955), Glasgow (1957), Stockholm (1960), Edinburgh (1962). 1950-65 var han medredaktør af Acta chir. scand. og 1957-64 consulting editor for Surg., Gynæcol. and Obstetrics. 1960 fik han generalkonsul Ernst Carlsens ærespris.

Familie

Forældre: lærer ved Helligkors kirkes friskole, Kbh., cand. teol. Anders D.-I. (1860-1920) og Ane Catrine Pedersen (1860-1938). Navneforandring (bindestreg) 15.2.1915. Gift 11.8.1925 i Kbh. (Garn.) med Inga Margrethe Thortsen, født 13.8.1905 i Kbh., død 27.10.1962 sst., d. af grosserer, senere direktør Axel T. (1881-1959) og Ebba Boas (1883-1963).

Udnævnelser

R. 1947. R.1 1953. K. 1960.

Ikonografi

Buste af Poul Søndergaard, 1962 (Rigshosp.). Tegn. af Otto Christensen, 1962. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1925 94f. - Bibl. for læger CXVIII, 1926 204-17. Kbh.s univ. årbog 1934-35 62-66. Nord. kirurgisk fören, åttio år, udg. Nils Liedberg, Lund 1973. M. Andreassen m.fl. i Ugeskrift for læger 1978 2538-39. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig