Evert Bild, d. 1.8.1567, til Ravnholt, rigsråd, admiral. Død i Kastrup, begravet i Kbh. (Frue k.) eller i Herrested. B. var 1548–53 lensmand på Åkjær og blev 1553 befalingsmand på Steinviksholm slot (Trondheim len). Her kom han snart i et skarpt modsætningsforhold til superintendenten Hans Gaas, og lensmandens hårdhændede skatteopkrævninger vakte en uvilje hos bønderne der synes at have påvirket deres holdning over for svenskerne under syvårskrigen. Da svenske tropper efteråret 1563 indtog Jämtland, lykkedes det hurtigt B. at fordrive dem, men i febr. 1564 vendte svenskerne under Claude Collart tilbage, erobrede Jämtland og tvang i marts B. til at overgive Steinviksholm samme dag som Trondheim faldt. B. drog på sit eget skib til Bergen, hvervede tropper og kom tilbage til Trondheim samtidig med en undsætningsekspedition under Erik Munk som lensmanden på Bergenhus havde afsendt. Trondheim og Steinviksholm blev atter indtaget, Claude Collart måtte overgive sig og førtes til Danmark. Nogen mistillid til B.s militære dygtighed synes disse begivenheder ikke at have vakt. Han måtte ganske vist 1564 afgive Trondheim len, men s.å. blev han løjtnant over de danske knægte under oberst Frands Brockenhuus, n.å. under svogeren Mourids Podebusk; i slaget ved Axtorna blev han såret. Fra sommeren 1566 kaldes han admiral, og i foråret 1567 blev han udnævnt til øverste admiral med bopæl i Kbh. for at have tilsyn med orlogsskibene. Marts s.å. blev han rigsråd. Han døde, kort før han skulle løbe ud i Østersøen mod den svenske flåde. – 1566 blev han forlenet med Odensegård, 1567 med Stege og Møn. Fra 1559 havde han faderens pantelen Herrested birk som hans enke 1580 tilmageskiftede sig; hun nævnes også som ejer af Aggersborggård og den nu forsvundne Lindholm i Herrested sogn. Hun er forfatter til en slægtebog og nogle optegnelser om historiske begivenheder 1464–1573.

Familie

Forældre: rigsråd Niels B. til Ravnholt (død 1540) og Beate Eggertsdatter Ulfeldt (død 1555). Gift 7.6.1549 på Kbh.s slot med Vibeke Podebusk, død 16.4.1596 på Aggersborggård, d. af rigsråd Claus P. til Kørup (død 1540) og Anne Krognos (1495–1572 el 73). – Far til Niels B. (1553–1622) og Preben B. Bror til Peder B.

Bibliografi

Danm.s adels årbog V. 1888 70. H. D. Lind: Fra kong Frederik den andens tid, 1902 125–36 248. H. F. Rørdam: Historieskrivningen og historieskriverne i Danm. og Norge siden reformationen I, 1867 125.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig