F.A.H. v. Ehrencron, Frederik Adolph Hansen v. Ehrencron, 1.6.1652-19 (el. 9.)3..1711, regeringsråd, diplomat. Død i Glückstadt. v.E. blev efter 1672-74 at have studeret i Rostock, Jena og Kiel hofmester for grev Philip v. Königsmarck og besøgte sammen med ham Frankrig og England 1681-82. Han erhvervede sig på sine rejser en meget stor sprogfærdighed. Marts 1683 trådte han i svensk tjeneste som hofråd og assessor ved den pommerske hofret i Greifswald, n.å. blev han tillige hofråd hos hertugen af Mecklenburg-Güstrow. Tjenesten i Greifswald tiltalte ham ikke, og juli 1688 tog han sin afsked af svensk tjeneste og blev okt. s.å. udnævnt til regeringsråd ved regeringskancelliet i Glückstadt. Han synes at være blevet protegeret af Conrad v. Ehrenschild og dennes svigersøn, oversekretær Thomas Balthasar v. Jessen, og der var 1689 tale om at han skulle gå som envoyé extraordinaire til England. Det blev dog ikke til noget da han ved et stort selskab fornærmede U. F. Gyldenløve der endog skal have truet ham med stokkeprygl. Da hans tidligere overordnede, generalguvernøren i Pommern, feltmarskal Nils Bielke, der tidligere havde været en ivrig fjende af Danmark, men nu var blevet talsmand for en alliance mellem de to nordiske kroner, i begyndelsen af 1691 kom til Hamburg og talte med E. og Ehrenschild om sine planer, hvilket medførte at han ved sin gennemrejse gennem Kbh. blev modtaget med store æresbevisninger af det danske hof, kaldtes v.E. til Kbh. for at give nærmere besked om sine samtaler med Bielke og sendtes siden til Stockholm for at fortsætte forhandlingerne med denne da de ikke godt kunne føres af den officielle danske gesandt. v.E. vendte dog allerede aug. 1691 tilbage til Glückstadt. I de følgende år foretog han efter den danske regerings ordre flere rejser til Nils Bielke i Stettin og Wismar for at forhandle med denne. – Da Johan Hugo v. Lente der sammen med v. Ehrenschild og Christoph Blome repræsenterede Danmark på kongressen i Pinneberg sendtes til Berlin for at forhandle med kurfyrsten, trådte v.E. okt. 1696 i hans sted på kongressen. Han synes her at være kommet i et venskabeligt forhold til den gottorpske kansler Pinder der tilbød ham at træde i gottorpsk tjeneste som vicekansler. v.E. tog dog ikke mod tilbuddet, men benyttede det til at skaffe sig bedre lønningsvilkår og en udnævnelse til etatsråd. I okt. 1697 havde han et nyt hemmeligt møde med Nils Bielke der mente at det ville kunne lykkes at få Karl XII gift med Christian Vs datter Sophie Hedevig. I slutningen af året sendtes v.E. til Stockholm for at føre forhandlingerne med den dertil tilbagevendte Nils Bielke. Det viste sig dog snart at dennes indflydelse var fuldstændig forbi. Der anlagdes endog højforræderiproces mod ham. Forhandlinger, som v.E. indledte i Stockholm med Pincier om en udsoning mellem Danmark og Gottorp førte heller ikke til noget. Det uheldige udfald blev dog ikke lagt v.E. til last; juli 1698 kaldtes han hjem og udnævntes til dansk gesandt i Spanien samtidig med at han nobiliteredes med navnet v. E. I Spanien skulle han søge at få sluttet en handelstraktat og få de subsidier betalt som Spanien skyldte Danmark fra den skånske krigs tid. Ingen af delene lykkedes og 1702 kaldtes v. E. tilbage og overtog sin tidligere stilling i Glückstadt.

v. E. havde store boglige interesser og samlede sig et stort bibliotek, navnlig inden for numismatik og naturhistorie. Et 1717 udarbejdet katalog opfører ca. 11000 trykte bøger og 226 manuskripter. Biblioteket blev først udbudt til salg i Hamburg, men arvingerne solgte det siden til en hollandsk boghandler der 1718 udgav et nyt katalog over samlingen og solgte den ved auktion i Holland.

Familie

Forældre: herredsfoged Claus Hansen til Grumby og Bølskovby i Strukstrup hrd. ved Slesvig og Anna v. Schmieden. Gift 1. gang ca. 1683 med en datter af dr. Gottfried Walter, en rig og anset læge i Hamburg. Gift 2. gang 3.12.1704 i Meldorf med Cathrine Beate Boye, døbt 29.8.1675 i Meldorf, død 1742 (gift 1. gang 1698 med landskriver Stefan Klotz i Meldorf, gift 2. gang 1700 med landfoged i Sydditmarsken, justitsråd Christian Gude, 1644-1702, gift 1. gang 1682 med Magdalene v. Sühnen), d. af kaptajn, senere major Boye Peter B. (død senest 1698) og Anna Cathrine Held (død 1725).

Bibliografi

Danm.s adels årbog LXIII, 1946 II 41f. J. Moller: Cimbria lit. I, 1744 234. Chr. H. Brasch: Om Rob. Molesworth's skrift, 1879 114. Birger Mörner: Maria Aurora Königsmarck, Sth. 1913 19. Danske gesandter indtil 1914, ved E. Marquard, 1952.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig