F.V. Meidell, Frederik Vilhelm Berg Meidell, 15.7.1833-1.2.1913, officer, historiker. Født i Helsingør, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). M., der var fremgået af en gammel dansk-norsk officerslægt, var landkadet 1847-52, blev sekondløjtnant i infanteriet med ane. 1851, men forblev endnu et år ved akademiet som répètent. Han deltog som kar. premierløjtnant med hæder i krigen 1864 og indstilledes efter kampen på Als 29.6. til tapperhedsmedaljen, men afskedigedes efter ansøgning 1865 med pension. I sin korte tjenestetid havde han stået ved en holstensk bataljon, en nordslesvigsk bataljon og ved artilleriet og således haft en mere afvekslende tjeneste end almindeligt i den tid. Ved oprettelsen af Kbh.s væbning 1870 blev han kaptajn i denne, gik uden for nummer 1875-80, hvorefter han indtil 1895 var til tjeneste i forstærkningen. - Efter sin afsked fra linjen var han en overgang medarbejder ved "Fædrelandet", men dyrkede navnlig sproglige og historiske studier. På grundlag af indgående arkivundersøgelser udgav han 1884 Fra Enevældens Dæmring i Danmark hvori han påviste den hidtil herskende fejlagtige opfattelse af rigsmarsk Anders Billes virksomhed 1644-45 og 1657. Han kom herefter ind på udarbejdelsen af det værk som har sikret ham en plads i den historiske litteratur: 2. del af Bille-Ættens Historie, 1887-89, i hvilken han, ofte med åndfuldhed og evne til fængslende skildringer, har fremstillet denne slægts historie fra Christian IVs tidsalder til den nyere tid. Af hans øvrige i bogform udgivne arbejder bør nævnes Fra Brydningstiden. Kadetlivsbilleder 1847-50, 1884, der gør indtryk af at være holdt nær op ad virkeligheden, hverken glansbilleder eller overdrevent realistiske. Senere har han skrevet en del afhandlinger i Museum og Samlinger til Jydsk Historie og Topografi og har også i Vort Forsvar meddelt artikler af blivende værdi. I sidstnævnte tidsskrift nr. 389-92 udfægtedes en skarp fejde mellem M. og rigsarkivar A. D. Jørgensen om begivenhederne i Rendsborg 24.3.1848. - M. var en velbegavet, kundskabsrig mand - ikke en i det ydre glimrende officerstype, fordringsløs, stilfærdig og brav.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kaptajn Frantz Henrik M. (1795-1872) og Ida Bernhardine Adelaide Liebmann (1815-48). Gift 18.4.1861 i Kbh. (Frels.) med Johanne Hansine Geelmuyden, født 14.4.1831 i Bergen, død 9.11.1910 i Kbh., d. af kaptajn Hans G. (1779-1832) og Anna Johanne Zahrendt (Zahrendtz) (1793-1884).

Udnævnelser

R. 1901.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

A. T. Gløersen: Slægten Meidell II, Kria. 1903 88. Norske slægter, udg. H. Krog Steffens II, Kria. 1915 175. Politiken 2.2.1913. - Papirer i Kgl. bibl. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig