F.V. Weinschenck, Frederik Vilhelm (Friderich Wilhelm) Weinschenck, 8.10.1802-8.2.1868, landmand. Født i Kbh. (Frue), død på Gunderupgård, begravet i Strandby. W.s far blev 1812 sognepræst i Krummerup ved Næstved, var interesseret i landbrug og forfatter af landøkonomiske afhandlinger. W. uddannedes ved landbruget og blev forvalter hos godsejer Carl Neergaard der hjalp ham frem. 1827 forpagtede han af sin svigerfar Gunderupgård i Himmerland, og 1832 købte han gården hvis tilhørende bøndergods han frasolgte 1842. Han opdyrkede og merglede udstrakte arealer af rå jord, kultiverede enge og moser, anlagde 1852 et stort dampbrænderi, hvorefter han kunne udvide besætningen og yderligere forøge gårdens produktion, og hans veldrevne landbrug gjorde ham kendt som foregangsmand. I sine yngre år drev han en meget omfattende hestehandel, og med den usædvanlige dygtighed han erhvervede som hestekender, i forbindelse med hans levende interesse for sagen, fik han en betydelig indflydelse på hesteavlen særlig i Jylland i 1840'erne og -50'erne da man forsøgte at forbedre landracen ved krydsning med halvblod. W. var en ivrig, krydsningstilhænger, og det skyldtes navnlig ham at regeringen 1843 valgte at indkøbe Yorkshirehingste til oprettelse af et nyt landstutteri. W. blev rådgivende for landstutteriets direktion og beskikkedes 1844 og 1845 til at medvirke ved indkøb af hingste i England. Takket være bl.a. hans sagkundskab lykkedes de første indkøb godt, men man fulgte ikke hans plan om tillige at indføre hopper således at man i fremtiden inden for landets grænser og under egen ledelse kunne fremskaffe det ønskede avlsmateriale, og han deltog ikke i den følgende tids mindre vellykkede indkøb i England. I et skrift Bemærkninger ved Hr. Kammerherre, Landslulmester v. Bardenfleths Erklæring ..., 1848 redegjorde W. for sit syn på landets heste- og kvægavl. 1852 blev han medlem af den ved husdyrloven s.å. oprettede stutterikommission og støttede også her såvel som ved landmandsforsamlingerne og i landbrugspressen den fortsatte krydsningsavl. Endnu 1859 førte han i Ugeskrift for Landmænd (VIII) et forsvar for forædlingen ved hjælp af Yorkshirehingste, men kritikken havde da under ledelse af professor F. V. A. Prosch faktisk fået overtaget i kampen om hesteavlens ledelse, og ved husdyrloven 1862 ophævedes landstutteriet og stutterikommissionen efter at W. havde været med til at anbefale at landhesteracen for fremtiden skulle bevares og udvikles ved sig selv. Eftertiden har været hård i sin dom over krydsningsperioden, og W. har fået sin part af kritikken (se J. Jensen i nedennævnte bog), men det anerkendes at han ved sin sagkundskab og praktiske dygtighed ragede op blandt samtidens hippologer. – 1846 deltog han som suppleant i stænderforsamlingen i Viborg, og han var medlem af Ålborg amtsråd.

Familie

Forældre: adjunkt ved Metropolitanskolen, senere sognepræst, sidst i Skelby og Gunderslev Georg Frederik W. (1772-1830, gift 2. gang 1807 med Anna Margrethe Linnet, 1781-1857) og Karen Bierum (ca. 1776-1807). Gift 1. gang 17.4.1827 i Strandby med Cecilie Gleerup Kierulf, født 25.11.1809 på Gunderupgård, død 25.2.1845 sst., d. af proprietær Iver K. (1760-1826, gift 2. gang 1811 med Anna Margrete Rommedahl, 1783-1855) og Cecilie Sørensdatter Gleerup (1770-1809). Gift 1. gang 16.5.1846 i Strandby med Inger Cecilie Kirstine Kierulf, født 26.3.1808 på Gunderupgård, død 3.9.1874 sst., søster til 1. hustru.

Bibliografi

Ugeskr. for landmænd 3.r.V, 1868 189-91. J. Jensen i Det danske landbrugs hist., udg. K. Hansen III, 1924– 32 især 78-105.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig