Franz Blatt, 31.8.1903-2.8.1979, filolog. Født på Frbg, død i Roskilde, begravet i Århus (Ndr. kgd.). B. er født i et delvis katolsk miljø og gik først i Skt. Andreas kollegiets skole men blev 1921 student fra Metropolitanskolen. Han studerede klassisk og romansk filologi ved Kbh.s univ. hvor især A. B. Drachmann og Kr. Sandfeld inspirerede ham. 1925–26 drev han senlatinske studier i Lund under Einar Löfstedt. Magister i klassisk filologi 1926. Samtidig med nogen undervisning kastede B. sig med stor målbevidsthed over det studium af det latinske sprog i senantik og middelalder som han har fortsat hele livet. 1928–30 opholdt han sig som Carlsbergfondets stipendiat ved Thesaurus Linguae Latinae i München. Efter sin hjemkomst forsvarede han sin disputats Die lateinischen Bearbeitungen der Acta Andreae et Matthiae apud anthropophagos, 1930 hvis sproglige kommentar og register giver værdifulde bidrag til latinens udvikling på grænsen mellem oldtid og middelalder. 1930 blev B. docent ved det nye universitet i Århus, og her forblev han som professor i klassisk filologi til sin afgang 1972 til trods for at han 1940 blev kaldet til Kbh.s univ. Han deltog med stor iver i det unge universitets opbygning, var rektor 1949–51 og tog ofte ordet i aktuelle debatter som det ses af skriftet Humanistisk Dannelse, 1936 og essaysamlingen Midt i et sekel, 1951. Af offentlige forelæsninger fremgik bl.a. den orienterende bog Oldtidskulturens Undergang, 1934. I Fra Cicero til Copernicus, 1940 belyser han latinens udvikling fra antik til renæssance. Krigens sidste år tilbragte han i Göteborg hvor han underviste på univ. og i den danske skole, og hvor han 1945 skrev Alfabetets historia. 1946 kom hans Latinsk Syntaks i Hovedtræk (fransk udg. 1952), den første større lærebog i faget siden J. N. Madvigs. Efter krigen har han ofret megen tid på administrative opgaver, som medlem af videnskabskommissionen, af bestyrelsen for Statens alm. videnskabsfond og som formand for Rask-Ørsted fondet. Sin største indsats har han øvet i Carlsbergfondet, som medlem af direktionen fra 1957, som formand 1971–76. Af stor betydning har hans mangeårige virke for Det danske institut i Rom været.

B.s videnskabelige arbejde har især samlet sig om udgiver- og ordbogsvirksomhed. 1930–31 oversatte og udgav han Jacob Madsen Aarhus' "De literis libri duo". Han har videre ledet udgivelsen af Diplomatarium Danicum og Danmarks Riges Breve II, 1–12, 1938–60 hvortil han skrev en populær vejledning Under vor Haand og Segl, 1943. Desuden har han længe været optaget af en nyudgivelse af den latinske Josefus (I, Acta Jutlandica, 1958). – Den første eksisterende Saxo-ordbog er hans værk (Saxonis Gesta Danorum II, 1935–57), og fra 1957 leder han i et stort internationalt samarbejde udgivelsen af Novum Glossarium Mediae Latinitatis. Siden 1940 har B. redigeret det af William Norvin grundlagte tidsskrift Classica et Mediaevalia hvor han har skrevet flere afhandlinger, bl.a. om skreven og uskreven lov i Rom og om klassiske træk i middelalderlatin (genoptrykt i tysk overs. i Mittellatein. Philologie, 1975). Endelig har han leveret fortrinlige oversættelser, først af Cicerobreve i Gyld. Bibl. 1928–30, senere i To politiske epistler fra oldtidens Rom (af Sallust, 1963), og sidst i Ciceros filosofiske skrifter I-V, 1969–72 som han var medredaktør af, og hvor han selv har oversat De natura deorum. B. står som vor ubestridt største nulevende danske latinist. Værkfæller dedicerede ham til 70-årsdagen et bind af Classica et Mediaevalia, Dissertationes IX, 1973. – Medl. af Vidensk. selsk. 1949 og en række udenlandske vidensk. akademier. Dr. jur. h.c. ved univ. i Glasgow, æresdoktor ved univ. i Bordeaux.

Familie

Forældre: fabriksdirektør Josef B. (1870–1950) og Bertha Spieler (1874–1950). Gift 1. gang 12.5.1928 med cand. mag. Ulla Schottländer, født 2.5.1903 i Kbh. (Mos.), død 19.1.1965 i Århus, d. af grosserer Louis Frederik S. (1877–1937) og Elna Eichel (1881–1936). Gift 2. gang 24.8.1965 med cand. mag., senere dr. phil., professor ved Roskilde universitets center (RUC) Thora Ingeborg Birkedal Balslev, født 24.10.1930 i Århus, død 22.7.1985, d. af læge Thorvald Nicolaj B. (1881–1966, gift 1. gang 1913 med Gerda Johanne Hougaard, 1888–1964; hun gift 2. gang 1927 med tinglysningsdommer i Sønderborg Poul Sørensen Bill, 1884–1946) og sygeplejerske Martha Margaretha (Gretchen) Schultz (1888–1976, gift 1. gang med ovenn. Poul Sørensen Bill).

Udnævnelser

R. 1947. M. 1950. K2. 1963. K1. 1970.

Ikonografi

Mal. af Niels Strøbek, 1976 (Carlsbergfondet). Foto.

Bibliografi

Selvbiogr. i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1930 191f. Århus stiftstid. 30.8.1973.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig