Franz Rasch, ca. 1625-1690, sekretær i tyske kancelli og statskollegiet. R. er antagelig identisk med den Franciscus Raschius Otthoniâ-Danus som 27.11.1647 blev immatrikuleret ved universitetet i Jena, og må efter navnet at dømme stamme fra Odense. 1656-64 var han kancelliforvalter og sekretær i tyske kancelli, ledsagede som sådan Ditlev Ahlefeldt på hans gesandtskabsrejse til kurfyrsten i Brandenburg i okt. 1657 og efterlodes af ham i Berlin ved hans bortrejse i febr. 1658; herfra gjorde han sig til ivrig talsmand for et brud på Roskildefreden. Regeringen lyttede ikke til hans råd; men hans anseelse synes at have været ikke ringe i de følgende år. I alt fald paraferede han breve i kancelliet. Man har gættet på at det er ham som har skrevet det øjensynlig fra slutningen af okt. 1660 stammende Project Newer Regierungs Policey (i L. Holbergs: Dannemarkes Riges Historie III, 1735 484-507, trykt i omarbejdet dansk form og betegnet som Provisional Ordonnance); noget sikkert kan dog ikke siges, og P. Bülches forfatterskab er sandsynligere. Efter statskollegiets oprettelse i nov. 1660 blev han dets sekretær for de indre sager (bestalling jan. 1661), og med en afbrydelse fra maj 1665 til jan. 1667 fungerede han som sådan til maj 1670; i aug. 1669 fik han en ny bestalling; tillige var han sekretær hos dronning Sophie Amalie fra sept. 1661 til juni 1670. Om hans stræben efter at øge statskollegiets indflydelse vidner bl.a. hans udkast til en omordning fra april 1662 hvorefter det i udvidet skikkelse skulle træde i stedet for alle de andre kollegier. 1666 var der tale om at sende ham til Kassel for at lære den tilkommende dronning Charlotte Amalie dansk; det fremhæves ved denne lejlighed at han også spillede cither. Han var uden tvivl en mand af ikke ringe ærgerrighed der en tid håbede at få en betydelig myndighed ved den nye regerings ordning. Om hans skæbne efter at han havde fratrådt sin sekretær-stilling er intet oplyst ud over at der i juni 1685 tillagdes ham pension, og at han levede endnu maj 1690.

Familie

Forældre: vistnok lutspiller i Det kgl. kapel Jørgen (Georg) R. og N.N. (gift 1. gang med Ostindiefarer Peder Nielsen).

Ikonografi

Miniature (Fr.borg).

Bibliografi

Aktstykker og oplysn. til statskollegiets hist., udg. Johs. Lindbæk I-II, 1903-10. – Chr. Bruun i Hist. t. 5.r.II, 1880-81 654-73. A. D. Jørgensen: Udsigt over de da. rigsark.s hist., 1884. G. N. Kringelbach: Den civile centraladministrations embedsetat 1660-1848 = Medd. fra det kgl. gehejmeark. 1886-88, 1889. J. A. Fridericia: Adelsvældens sidste dage, 1894 (reproudg. 1969) 333. Kn. Fabricius: Kongeloven, 1920 (reproudg. 1971). Samme i Den danske centraladministration, red. Aage Sachs, 1921. C. O. Bøggild-Andersen: Statsomvæltningen i 1660, 1936. Samme: Hannibal Sehested I-II, 1946-70.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig