Peter Bülche, 29.8.1605-13.11.1671, præsident i Kbh. Født i Salzwedel i Mark Brandenburg, død i Kbh., begravet sst. (Petri k.). B. studerede fra 1621 først i Heidelberg, senere i Groningen og Leiden. Hans fag var især medicin og botanik, og han var nogen tid læge hos hertug Georg af Braunschweig-Lüneburg. 1629 blev han dr. med. i Basel. Han slog sig ned i Hamburg, siden i Wilster og blev. 1638 livlæge hos Christian IV og dennes søn hertug Frederik med ret til at bosætte sig hvor han ville. Han slog sig ned i Flensborg og lønnedes som stadslæge sst. Under krigen 1643-45 flygtede han fra byen men vendte tilbage efter freden. Hans forbindelse med hertug Frederik blev nøjere da denne efter krigen slog sig ned i Flensborg. Da hertugen 1648 blev dansk konge fulgte B. med til Kbh. Trods sit efter samtidens oplysninger sære væsen fik han betydelig indflydelse. Hans sympatier gik i retning af absolutismen, og den østrigske gesandt Goës tildeler ham på linie med Hans Svane og Hans Nansen en hovedrolle ved statsforandringen 1660. Hans position fremgår af at han allerede nov. s.å. blev kammerråd og assessor i statskollegiet. 4.3.1661 blev han tillige assessor i højesteret. En betænkning fra først i 1661 om indretningen af arvefølgen er vistnok med rette tilskrevet ham. Betænkningen vidner dog i højere grad om praktisk administrativ erfaring end om juridisk-statsretlig indsigt. Størst interesse påkalder skriftet ved sine oplysninger om partiforholdene i Frederik IIIs omgivelser og ved sin påfaldende reverens over for dronning Sophie Amalies synspunkter. En anden betænk: ning om administrationens praktiske indretning skyldes sikkert også ham. Politisk var han sammen med Svane og Theodor Lente nærmest på Hannibal Sehesteds parti. 1661 ledsagede han prins Christian til dennes norske hylding. N.å. var der tale om at han skulle adles og påny sendes til Norge hvilket dog ikke blev til noget. Efter Hans Nansens død 1667 blev B. præsident i Kbh. Han vedblev at interessere sig for forholdene i Norge og kom lejlighedsvis i konflikt med Jørgen Bielke. Han fik sin søn Ditlev B. udnævnt til oberberghauptmand i Norge, en stilling denne gjorde liden ære.

Familie

Forældre: skolemester i Salzwedel, senere rektor i Itzehoe og Lüneburg Harder Bulichius fra Krempe (død 1639) og Margarete Degetovius. Gift 1 . gang 1632 med Marie Sillem (Selmer), død efter ti mdr.s ægteskab. Gift 2. gang 28.6.1635 i Wilster med Margaretha Thomas, død 26.4.1663 (gift lcmed Johann Francke fra Wilster), d. af borgmester i Wilster Titus T. (1575-1635) og Eisabe Rademann. Gift 3" 1668 (vielsesbrev 22.9.) i Kbh. med Agnete Schwencke (gift l. gang med rådmand Peder Pedersen, ca. 1594- 1667), d. af arkelimester Christopher S. (1583- 1654) og 2. hustru Maren Gundesdatter. - Far til Titus B.

Ikonografi

Kobberstik af Albert Haelwegh, 1664, efter mal. af Karel v. Mander.

Bibliografi

Will. Worm: Universitetsprogr. 3.12.1671. Dr. med. Otto Sperlings selvbiogr. ved S. Birket-Smith, 1885 247-51. O. Nielsen: Kbh.s hist. og beskrivelse V, 1889 415f. Knud Fabricius: Kongeloven, 1920 201-07. C. O. Bøggild-Andersen: Statsomvæltningen i 1660, 1936; samme: Hannibal Sehested I-II, 1946-70. Sv. Ellehøj i Højesteret 1661-1961 I, 1961.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig