Frederik Bing, Frederik Moritz Bing, 31.12.1839-27.3.1912, direktør for Statsanstalten for livsforsikring. Født i Kbh. (Mos.), død på Frbg., begravet i Kbh. (Mos. Vestre). B. tog 1856 adgangseksamen til Polyteknisk læreanstalt, blev 1862 cand. polyt. (anvendt naturvidenskab) og virkede som lærer til 1865 da han blev indehaver af en stentøjsfabrik i Kbh. Efter at have opgivet den 1870 og efter et kortvarigt ophold i Paris hvor han studerede matematik, blev han af daværende finansminister C. E. Fenger gennem professor Ad. Steen i midten af 1870 opfordret til at overtage en stilling som matematisk direktør i Livrente- og Livsforsikringsanstalterne af 1842 og Den almindelige enkekasse. B. efterkom opfordringen. Da anstalterne 1871 i henhold til lov af 18.6.1870 blev slået sammen til Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871 (nu Statsanstalten for livsforsikring) fik B. her den tilsvarende stilling som han beklædte indtil et års tid før sin død. Ved sin afgang som direktør 1911 hædredes B. ved gennem en særlig lov at blive beskikket som formand for Statsanstaltens bestyrelse.

Som en af de ledende personligheder ved gennemførelsen af de i loven af 1870 for den nye statsanstalts drift angivne principper fik B. stor betydning såvel for Statsanstalten som for dansk livsforsikring i almindelighed. Hans indsigt drog man nytte af da han blev medlem af den i 1900 nedsatte skandinaviske lovkommission om livsforsikring der for Danmarks vedkommende førte til livsforsikringsloven af 1904. Udover matematik interesserede B. sig meget for nationaløkonomi og udgav 1874 sammen med sin nære ven professor Julius PetersenStatsøkonomiens Grundsætninger, en efter danske forhold tilpasset bearbejdelse af Cambridge-professoren H. Fawcetts Manual of political economy. B. offentliggjorde – ligeledes sammen med Julius Petersen – i Nationaløkonomisk Tidsskrift 1873 en afhandling Bestemmelsen af den rationelle Arbejdsløn samt nogle Bemærkninger om Økonomiens Metode i hvilken der rettes et skarpt angreb på de klassiske økonomers videnskabelige metode og foreslås en ny metode med anvendelse af matematik. – B. blev 1872 medlem af Dansk Arbejderbanks bankråd hvis formand han var ved sin død.

Familie

Forældre: bog- og papirhandler, senere fabrikant M. H. B. (1807–83) og Eva Simonsen (1809–83). Ugift. – Bror til Herman B. (1845–96).

Udnævnelser

R. 1889.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Dansk forsikrings-årbog IX, 1911 9f. H. Bing i III. tid. 7.4.1912. Dansk forsikrings tid. XIX, 1912 105f. Assurandøren 17. årg., 1912 67f. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig