Herman Bing, Herman Meyer Bing, 23.1.1845-25.1.1896, politiker, bladudgiver. Født i Kbh. (Mos.), død sst. (Mos. Vestre). B. gik i Mariboes skole og blev derpå handelsuddannet, først i Kbh., 1865–70 i England. 1871 var han i Island og deltog i starten af et selskab for rationel hvalfangst. 1872 overtog han stillingen som kasserer i den nystiftede Danske Landmandsbank. B. var opvokset i et rigt, nationalliberalt jødisk hjem og blev under påvirkning af parlamentarisme, radikalisme og frihandel i England ført over til venstre. Han var fra o. 1875 med til at skabe og organisere en venstrebevægelse i Kbh., fik dannet en grundlovsværneforening 1878 og var medstifter af Kbh.s liberale vælgerforening 1883. Som agitator og organisator var han altid forhåbningsfuld, selv når det så mørkest ud, ukuelig, energisk og initiativrig med en sjælden evne til at sætte fart i andre. 1884 stillede Landmandsbanken ham over for valget mellem banken og den politiske virksomhed. Han valgte det sidste og stillede sig til folketinget i Kbh. 1884, men blev ikke valgt. – Okt. 1884 stiftede han sammen med Viggo Hørup og Edv. Brandes Politiken, hvis største aktionær han var og hvis forretningsfører han blev. Han overvågede bladets økonomi nøje og havde – af hensyn til økonomien – en ikke altid påskønnet lyst til at blande sig i redaktionelle anliggender. Som protest forlod Brandes og flere andre medarbejdere bladet marts 1886. "Strejken" varede dog kun en halv snes dage, men initiativrig som altid fik B. ansat en ny medarbejder, Henrik Cavling, inden "strejken" var slut. Det var også B. der fik H. P. Hanssen til at skrive om sønderjyske forhold i bladet. Han traf ham ved stiftelsen af "4 S" (Studentersamfundets sønderjyske samfund) og tog straks initiativet over for ham. På alle måder kæmpede han for bladet. Da det 1885 havde omtalt en rekrutsag fra Lammefælleden ville Estrups regering vide hvem der var kilden til artiklen. B. lod da honorarprotokollen hvor navnet fandtes brænde og idømtes derpå 14 dages simpelt fængsel fordi han "havde udslettet forbrydelsens spor". – Da Politiken var kommet over de første vanskelige år krævede B.s energi nye virkefelter. Da han 1889 fik opfordring til at stille sig i Bælumkredsen startede han Aalborg Amtstidende og hentede Vilhelm Lassen fra Århus til bladets redaktør. Ved valget 1890 valgtes B., men faldt ved det for det Hørupske venstre dårlige valg 1892. Han stillede sig 1895 i den nyoprettede Valby kreds der ansås for sikker for højre, men sangvinsk som altid gennemagiterede B. kredsen og erobrede den fra indenrigsminister H. Hørring, ikke mindst fordi han forstod at vinde arbejdernes tillid. Han døde året efter, men gjorde sig i folketinget som overalt gældende ved sin energi og sagkundskab.

Familie

Forældre: bog- og papirhandler, senere fabrikant M. H. B. (1807–83) og Eva Simonsen (1809–83). I papirløst ægteskab med Mette (Louise) Thronborg, født 17.4.1853 i Varde, død 17.10.1893 i Kbh., havde han tre døtre der lystes i kuld og køn med navnet Bing. – Bror til Frederik B.

Ikonografi

Litografiske tegn. til Punch 1886–89 af K. Gamborg og Alfred Schmidt (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Politiken 26.1.1896. III. tid. 2.2. s.å. A. Rasmussen: "Aalborg 3die", 1915. Vald. Koppel: Af Politikens hist. I og II, 1946.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig