Frederik Bruun, Fr. Bruun, 22.7.1816-21.12.1891, overinspektør ved fængselsvæsenet. Født i Ålborg, død på Norgesminde, Gentofte sg., begravet i Kbh. (Garn.). B. blev student 1837 fra Herlufsholm, cand. teol. 1844, 1845 assistent ved Viborg straffeanstalt, 1850 inspektør sst. og 1853 inspektør ved den nyopførte straffeanstalt i Horsens der blev taget i brug som tugthus. Medens denne anstalt var opført efter det "auburnske system", dvs. indrettet på beskæftigelse af fangerne i fællesrum, var forbedringshuset i Vridsløselille der påbegyndtes få år senere et cellefængsel efter det "philadelphiske system". 1858 foretog B. en studierejse i udlandet for at sætte sig ind i brugen af cellefængsler. Derefter blev han leder af anstalten i Vridsløselille der stod færdig 1859. Fra 1858 begyndte B. tillige at tage del i fængselsvæsenets centrale styrelse, først som medlem af en kommission til overvejelse af straffeanstalternes finansielle stilling og fra 1859 som C. N. Davids efterfølger som overinspektør for fængselsvæsenet, senere chef for justitsministeriets fængsels-kontor. Han tog sin afsked fra denne stilling 1884. Stillingen som leder af anstalten i Vridsløselille bevarede han til 1873, og i årene 1873–90 var han inspektør for straffeanstalten for kvinder på Christianshavn. Gennem sit langvarige virke i de nævnte stillinger fik B. et grundigt kendskab både til praktisk anstaltsadministration og til tidens planlægningsopgaver. Hans indflydelse på dansk fængselsvæsen blev meget betydelig. Det blev bl.a. hans opgave at udforme den straffuldbyrdelse der skulle udfylde de nye regler i straffeloven af 1866. Særlig må fremhæves hans indsats for gennemførelsen af det såkaldt progressive system, efter hvilket straffuldbyrdelsen tilrettelægges i forskellige stadier med stigende grad af frihed og fællesskab, for nogle fangers vedkommende med løsladelse på prøve som slutstadium. Sine tanker om straffuldbyrdelsens indretning nedfældede han i bogen Om Fuldbyrdelse af Strafarbeide, 1867 (tysk udgave 1868–69). Af hans skrifter skal desuden nævnes en oversigt over de lokale arresthuses tilstand (Statistiske Meddelelser X, 1873), afhandlingen Om Aarsagerne til og Midlerne imod Tilbagefald (Nordisk Tidsskrift for Fængselsvæsen, 1881) og en oversigt over dansk fængselsvæsens nyere udvikling som han udarbejdede sammen med C. Goos (Actes du congrés pénitentiaire de Rome 1885 II 1, 1888). I Juristen, 1922 og i Nordisk Tidsskrift for Strafferet, 1923 har Sigurd Bruun efter optegnelser af B. offentliggjort bidrag til belysning af danske fængselsforhold før reformperioden. B. tog levende del i nordisk og andet internationalt samarbejde på fængselsvæsenets område. Justitsråd 1860.

Familie

Forældre: oberstløjtnant, toldkasserer Johannes Jacob B. (1770–1842) og Christiane Margrethe Bülow (1775–1851). Gift 4.9.1850 i Roskilde med Elisabeth Cathrine Thalette Wigelsen født 31.5.1823 i Ålborg, død 10.3.1899 i Kbh., d. af kaptajnløjtnant, senere toldinspektør og general-krigskommissær Broder Knud Brodersen W. (1787–1867) og Karen Magdalene Fangen (1793–1869). -Far til J. B.'B.

Udnævnelser

R. 1864. DM. 1878. K.2 1890.

Ikonografi

Tegn. af E. Fortling (Fr.borg), litograferet af ham selv 1862. Mal. A. Jerndorff ca. 1891. Foto.

Bibliografi

C. Goos i Nordisk t. for fængselsvæsen og praktisk strafferet XIII, 1890 2–12. Harald Jørgensen: C. N. David II, 1950, kap. 14. Svend E. Christiansen og Th. Møller: Statsfængslet i Horsens 1853–1953, 1953 34–52 98 99f. Vagn Kildemoes i Nordisk t. for kriminalvidenskab, 1959 365–67.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig