Frederik Dreyer, Johan Christopher Frederik (Frits) Dreyer, 13.1.1814-12.9.1898, officer, krigsminister. Frederik Dreyer blev landkadet 1826, 1829 (anc. fra 1828) sekondløjtnant i vejkorpset efter hvis indlemmelse i ingeniørkorpset han 1834 blev forsat til dette. Efter at have gennemgået den militære højskole 1832-36 udnævntes han til premierløjtnant med tjeneste ved bygningstjenesten, først i København og 1837-38 i Rendsborg hvorefter han til 1841 var ansat ved jernbaneanlæg og chausséarbejder i hertugdømmerne; 1841-48 gjorde han tjeneste ved vejvæsenet i kongeriget, fra 1842 som kaptajn II, fra 1844 som kaptajn I.

Under felttogene 1848-49 stod han ved feltingeniørdetachementet, 1849 som stabschef, og deltog i kampene i Sundeved, ved Kolding, Gudsø og Fredericia. 1850 var han som kar. major og højstbefalende ingeniørofficer med i slaget ved Isted. Efter krigen gik han til ingeniørtropperne hvor han gjorde tjeneste til 1855, fra 1853 som kommandør. 1855 blev han virkelig major og ansattes som dirigerende officer ved vejvæsenet i Danmark og blev 1859 kar. (1863 virkelig) oberstløjtnant. I disse år havde han tillige beklædt forskellige stillinger ved jernbanevæsenet som kontrollerende ingeniør ved anlægget af og medlem af direktionen for de sjællandske baner samt indenrigsministeriets tekniske konsulent i jernbanesager.

I Krigen 1864 var han højstkommanderende ingeniørofficer ved den aktive armé og som sådan deltager i krigsrådet bag Dannevirke 4.2. og deltog i Dybbøls forsvar. Dec. 1864 blev Frederik Dreyer midlertidig chef for ingeniørkorpset og n.å. oberst og chef. 13.9.1867 blev han generalmajor med anciennitet fra 1866, og 18.9.1867 overtog han som general den nyoprettede stilling som generalinspektør for ingeniørtropperne og chef for korpsets øvrige afdelinger. 1877-79 beklædte han stillingen som krigsminister under de særlig vanskelige omstændigheder der fremkom ved det spændte forhold mellem regeringen og folketinget. Fra 1877 var han uden for nr. 1881 fik han afsked af krigstjenesten, 1884 generalløjtnants karakter.

1880 havde han overtaget posten som administrerende direktør for de militære underklassers pensionering og for invalideforsørgelsen og forblev i denne stilling til udløbet af 1888.

Familie

Frederik Dreyer blev født i Køge, døde i København og er begravet sst. (Garn.).

Forældre: kaptajn, senere major Christoph Frederik Dreyer (1782-1830, gift 2. gang 1821 med Marie Elisabeth Fick, 1793-1860) og Johanne Marie Stockfleth (1782-1819, gift 1. gang 1801 (ægteskabet opløst 1812) med gårdejer, sognefoged, senere løjtnant og krigsassessor Christen Sørensen, senere ejer af Bredeshave, Daurup og Rungsted kro, 1764-1832, gift 1. gang 1788 med Kirsten Pedersdatter (gift 1. gang med Hans Pedersen fra Smørumnedre, gift 2. gang 1773 med gårdejer Peder Rasmussen i Kirkerup, 1744-88; ægteskabet opløst 1798, gift 3. gang 1812 med Helene Marie Falch, 1776-1813, gift 4. gang 1814 med Christiane Sophie Molt, 1778-1864, gift 1. gang 1801 med gårdejer, senere kammerråd, landvæsenskommissær Jens Kaarsgaard, 1768-1812). Gift 8.12. 1839 på Redford, Holsten med Ida Nicoline Margrethe Randrup, født 28.12.1812 i Kbh. (Petri), død 1.3.1893 sst. (Garn.), d. af fuldmægtig, senere kontorchef i general told- og kommerce-kollegiet, kammerråd Christen Frederik R. (1787-1865) og Christiane Frederikke Dreyer (1787-1849). Far til J.L.E. Dreyer.

Udnævnelser

R. 1848. DM. 1850. K.1 1864. S.K. 1876.

Ikonografi

Litograferet på gruppebilledet af de højstkommanderende officerer 1850 efter S. Schacks tegn. Afbildet på mal. af Niels Simonsen, 1861, af Fr. VII ved Dannevirke 1850 (Jægerspris). To træsnit 1877 af samme type. Foto.

Bibliografi

III.tid. 12.8.1877; sst. 4.9.1898. V. E. Tychsen: Fortifikations-etaterne og ingeniørkorpset 1684-1884, 1884. Militært t., 1898, nr. 191. A. F. Krieger: Dagbøger VI-VII, 1925.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig