Friderich Stange, Hieronimus Friderich Stange, 11.11.1716-12.3.1795, officer. Født i Lübeck, død i Kiel, begravet sst. Efter nogle års tjeneste som menig i livgarden til hest deltog S. som korporal og sergent i felttoget ved Rhinen, blev 1738 kornet, 1743 sekond-, 1745 premierløjtnant, 1754 kar., 1758 virkelig ritmester og generaladjudant hos generalløjtnant F. Ahlefeldt (1702–73), n.å. major og eksercermajor for rytteriet i Holsten. Han deltog i felttoget 1762, men måtte n.å. på grund af gæld sælge sit kompagni og træde ud af tjenesten. Herefter er han trådt i forbindelse med prins Carl af Hessen og forblev for eftertiden knyttet til ham. 1772 blev han på prinsens indtrængende indstilling kar. oberstløjtnant og "kgl." generaladjudant hos denne og fulgte med ham til Norge, blev 1774 oberst, men fratrådte n.å. efter eget ønske og på grund af svageligt helbred stillingen i Norge. 1773–91 var han kommandant i Frederiksort. 1776 blev han midlertidig deputeret i generalitets- og kommissariatskollegiet, erhvervede sig arveprinsens og Ove Høegh-Guldbergs bevågenhed og blev allerede 1778 generalmajor ved et betydeligt springavancement samt virkelig deputeret. Da det n.å. bestemtes, at en af de "erfarneste" generaladjudanter herefter skulle overvære de store årlige lejrsamlinger og give rapport direkte til "Kongen", overdroges dette til "vores egen gode Generaladjudant" S. Hans fortrinlige, på dansk affattede rapporter er interessante kilder til hærens forhold ved denne tid. Men allerede 1782 søgte han om afgang på grund af svagelighed; efter indtrængende anmodning fortsatte han endnu et år hvorpå der efter fornyet ansøgning bevilgedes ham afgang på yderst favorable vilkår, således at han forblev til rådighed. Skønt den guldbergske regering havde begunstiget ham holdt han dog nær føling med Carl af Hessen og var stærkt medvirkende ved regeringsforandringen 1784. Han hørte herefter til kronprinsens nærmeste rådgivere sammen med prins Carl og general W. v. Huth og blev 1785 sekretær i den vigtige hærkommission under prinsens forsæde. Ved forberedelserne til felttoget i Norge 1788 blev han 1. deputeret i feltkommissariatet som han efter ansøgning fratrådte 1791. 1789 var han blevet generalløjtnant. Han var medlem af direktionerne for veterinærvæsenet og de kgl. stutterier m.m. Han var ivrig, oprigtig dansk patriot, tro tjener af kongehuset, en kundskabsrig, meget dygtig, flittig og samvittighedsfuld embedsmand, som menneske rettænkende og tilbageholdende.

Familie

Forældre: underfoged ved domkapitlet i Lübeck Joachim S. Gift Helene Dammann, død ca. 1780.

Udnævnelser

Hv. R. 1790.

Bibliografi

Regeringsskiftet 1784, udg. A. D. Jørgensen, 1888. Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé IV, 1900 92 292. Edv. Holm: Danm.-No.s hist. 1720–1814 VI,1, 1907. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm I-II, 1915–30. Udv. breve, betænk, og optegn, af J. O. Schack-Rathlous ark., udg. Th. Thaulow og J. O. Bro-Jørgensen, 1936.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig