Frits G. Tillisch, Frits Gustav Tillisch, 16.10.19152011, officer. Født på Frbg. T. blev sekondløjtnant af fodfolket 1938, premierløjtnant s.å., kaptajnløjtnant 1944, kaptajn 1947, oberstløjtnant 1955, oberst 1962. Han kom 1939 til livgarden og var på Hærens gymnastik-skole 1942–29.8.1943. Han var derefter interneret 5.9.-20.10.1943. Kort tid efter fik han forbindelse med løjtnantskammeraten Svend Truelsen der var igang med at reetablere en militær efterretningstjeneste. Fra nov. 1943 arbejdede T. med affotografering og bearbejdning af efterretningsrapporter der indkom fra kilder rundt omkring i landet, og gjorde disse klar til videreforsendelse til de danske efterretningsofficerer i Stockholm. I april 1944 besluttedes det at decentralisere efterretningsarbejdet, og T. blev derefter fra 9.5.1944 chef for det såkaldte midtjyske afsnit med bopæl i Århus. De enkelte jyske afsnit sendte deres rapporter direkte til bearbejdningscentralen i Kbh., men i tilfælde af en afbrydelse af denne forbindelse var T. designeret til at overtage den militære efterretningsmæssige ledelse over hele Jylland. Han fik fra maj 1944 og til den tyske besættelses ophør i Midtjylland etableret en meget effektiv og vidtgående efterretningstjeneste der forsynede bearbejdningscentralen i Kbh., den lokale illegale ledelse under Vagn Bennike samt de engelske myndigheder via radio med detaljerede oplysninger om de tyske troppebevægelser gennem Jylland. Han spillede også en rolle i forbindelse med planlægningen af den engelske bombning 31.10.1944 af Århus univ. hvor Gestapo havde indrettet et hovedkvarter. Efter besættelsens ophør var T. 1946–47 på generalstabskursus, og 1946–49 adjudant hos generalinspektøren for fodfolket, 1949–50 kompagnichef ved 3. regiment, 1950–54 i forsvarsstaben som adjudant for forsvarschefen, ved skydeskolen for håndvåben 1954–58, 1958–62 bataljonschef ved livgarden, 1962 chef for 1. jyske brigade og 1966–76 chef for infanteriets befalingsmandsskole i Sønderborg. T. var 1974-89 konservativt medlem af Sønderborg kommunes byråd. 1983-90 var han bestyrelsesformand for Naturgas Syd I/S.

Familie

F: premierløjtnant, senere oberstløjtnant Christian Ferdinand Frederik T. (1886–1968) og Emma baronesse Schaffalitzky de Muckadell (1889–1976). Gift 1. gang 25.4.1940 i Hellerup (Messias) med Ide Margrethe Lange, født 17.12.1917 i Hellerup, d. af rentier Vilhelm Henrik Hahn Visby L. og Marie (Mimi) Mathiesen. Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 21.8.1954 i Kbh. (Cit.) med Suzanne Elisabeth Wolf, født 15.12.1929 på Frbg., d. af lektor Edward Carl Johannes W. (1900–72) og Else Schaffer. Ægteskabet opløst.

Udnævnelser

R. 1958. R1. 1964. K. 1972.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Jørgen Hastrup: Hemmelig alliance I-II, 1959. Helge Klint: efterretningstjenesten og hærens illegale transporttjeneste 1940–45, 1977 57–61.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig