Fritz v. Warnstedt, Friederich Carl v. Warnstedt, 13.2.1750-5.9.1811, kgl. rejsestaldmester, jægermester. Født på Ejdet, Nordfjord, Norge, død på Løjtmark, begravet i Karby. Den faderløse v.W. blev ligesom broderen gennem deres onkel C. E. v. Beulwitz og med støtte fra J. H. E. Bernstorff og A. G. Moltke ansat i kongens tjeneste. Som den yngste anbragtes han, kun syv år gammel, som page hos Frederik V, og efter dennes død blev han første page hos Christian VII. Det var dog først på dennes udenlandsrejse 1768-69 han i særlig grad mærkede kongens yndest. Han udnævntes til kammerpage, og "siden Haag forlader jeg kongen ... hverken dag eller nat. Min seng bliver overalt sat tæt ved hans," hedder det i et brev, og hans daglige to rdl. i tærepenge blev med tilbagevirkende kraft forhøjet til fire. Under opholdet i London søgte han selskab med de ældre rejsefæller H. P. Sturz og J. F. Struensee, og nød rejsen med åbne sanser, interesserede sig for kunst og litteratur, blandt sine oplevelser nævner han et besøg hos maleren Angelica Kauffmann. v.W. kom i et naturligt modsætningsforhold til kongens tidligere favorit C. Holck der efter hjemkomsten søgte at fortrænge ham ved at få ansat F. Hauch som kammerpage. v.W. bevarede imidlertid kongens tillid, blev kammerjunker og 8.5.1770 kammerherre og chef for kongens rejsestald. Under sommeropholdet i Holsten d.å. hørte han til den intime kreds omkring kongeparret, bidrog til den muntre og musikalske underholdning, og sammen med Struensee ledsagede han Christian VII og Caroline Mathilde til mødet med dronningens mor i Lüneburg. Februar 1771 blev v.W. til manges overraskelse fjernet fra hoffet og gjort til løjtnant af kyrassererne, sandsynligvis fordi dronningen mistænkte ham for at have en dårlig indflydelse på kongen. Unåden reddede ham imidlertid fra n.å. at blive inddraget i anklagerne mod Struensee. 1773-76 studerede han forstvidenskab i Tyskland, Schweiz og Italien og blev derefter jægermester, først i Rendsborg og Steinhorst amter, fra 1780 i 2. slesvigske distrikt. v.W. hørte ikke til de store personligheder men var en indtagende og kultiveret mand der også i sin senere embedsgerning var alment agtet for kundskab og nobelhed. Han ejede fra 1796 Løjtmark og Espe. – Kammerjunker 1769. Kammerherre 1770. Gehejmeråd 1808. Gehejmekonferensråd s.å.

Familie

Forældre: kaptajn ved bergenhusiske infanteriregiment Johan Ludvig v. W. (1706-55) og Ingeborg Marie Ebio (1715-64). Gift 25.10.1776 på Runtoft med Johanna Wilhelmina Friderica Rumohr, født 11.11.1757 på Runtoft, død 22.6.1827 på Espenæs, d. af landråd Christian August R. til Runtoft, Drült og Gross Steinrade (1721-75) og komtesse Charlotte Amalie Ahlefeldt (1729-1803). – Bror til H. W. v. W.

Udnævnelser

Hv. R. 1782.

Bibliografi

Statsvennen, 1822 nr. 40-42 (breve fra England ved J. K. Høst). Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé IV-V, 1900-02. Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis I–III. 1904-13. Kabinetsstyrelsen i Danm. 1768-72, udg. Holger Hansen I–III. 1916-23. Inkvisitionskommissionen af 20. jan. 1772, udg. samme I-V, 1927-41. – H. W. v. Warnstedt i Pers. hist. t. 10.r.III, 1936 93-96. Sv. Cedergreen Bech: Struensee og hans tid, 1972.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig