G.M.R. Levinsen, Georg Marius Reynald Levinsen, 23.1.1850-9.8.1914, zoolog. Født i Hørsholm, død i Kbh., urne på Ass. kgd. L. gik i skole i Hørsholm, Kbh. og Randers og blev 1869 student fra sidstnævnte skole. Efter magisterkonferens 1874 opholdt han sig med støtte fra det Thottske legat 1875-77 i Egedesminde hvor hans svoger var kolonibestyrer; her foretog han undersøgelser og indsamlinger, især af hvirvelløse havdyr. Efter hjemkomsten knyttedes han til Zoologisk museum hvor han 1885 udnævntes til bestyrer af 2. afdeling på trods af universitetets indstilling til fordel for J. E. V. Boas. 1878 publicerede han sit første arbejde om nogle på børsteorm snyltende krebsdyr, en afhandling som mod L.s vilje kom til at spille en rolle i den Schiødte-Steenstrupske strid. L.s største ormearbejde, Systematisk og geografisk Oversigt over de nordiske Annulata, Gephyrea, Chaetognathi og Balanoglossi kom 1883-84, og i de følgende år bearbejdede han diverse grupper fra den arktiske Dijmphnaekspedition og "Hauch"s togter i danske farvande. Efterhånden blev mosdyrene den foretrukne gruppe, og efter 1891 at være blevet medlem af Videnskabernes selskab fik L. 1896 selskabets guldmedalje for et arbejde om kridttidens bryozoer der dog først offentliggjordes 1925 længe efter hans død. Det bedste bidrag til den fragmentariske Zoologia Danica er L.s bind om mosdyr; hans ypperlige tegninger er stukket af E. A. Løvendal. Hans hovedværk er den store monografi Morphological and systematic studies on the Cheilostomatous Bryoioa, 1909 der indførte en revolutionerende ny terminologi og inddeling og gjorde L. til en verdenskendt specialist på dette felt. - L. var nok en systematiker af den gamle skole, lidet påvirket af nyere strømninger, men han har været banebrydende på flere områder, først og fremmest mosdyr og børsteorme. Også inden for andre grupper (hydroider og svampe) som han beskæftigede sig mere perifert med bidrog han til systematikken med nye og originale synspunkter. Ved museet holdt han i mange år meget besøgte og højt skattede bestemmelsesøvelser for de studerende, men det var et fejlgreb at kultus-ministeriet af anciennitetshensyn gennemtvang denne stilfærdige mands udnævnelse til afdelingsbestyrer. Han savnede administrative evner, og trods hans hjælpsomhed og imødekommenhed var hans virke som leder i næsten 25 år til liden gavn for museet.

Familie

Forældre: birkefuldmægtig, forligs-kommissær Jens L. (1807-66, gift 1. gang 1833 med Johanne Frederikke Fugmann, 1808-44) og Amanda Ludovica Leopoldine Brockdorff (1819-69). Gift 5.10.1885 i Malmø med Caroline Ulrikke Bonnesen, født 4.7.1859 i Malmø, død 29.6.1908 i Kbh., d. af værftsdirektør Julius B. (1829-88) og Bertha Augusta Jacobe Brockdorff (1826-1916).

Udnævnelser

R. 1909.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Will. Lundbeck i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1914 130-32. Hj. Broch i Tilskueren XXXII, 1915 I 141-48. T. Wolff i Kbh.s univ. 1479-1979, red. Sv. Ellehøj XIII, 1979 66. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig