G. Garlieb, Peter Johann Gottfried Garlieb, 6.9.1787-21.6.1870, departementschef, geolog. Født i Lübeck (Petri), død i Kbh. (Johs.), begravet sst. (Ass.). G. lærte landvæsen hos hertugen af Augustenborg hvor han i tre år var forvalter hvorefter han med hertugens støtte studerede teknologi og statsøkonomi i Kiel, Göttingen og Berlin. Her satte han sig tillige i praksis grundigt ind i fabriksvæsen. Allerede inden han i marts 1813 var blevet naturaliseret i Danmark havde han fået adgang til fabrikdirektionens forhandlinger, og 1815 ledsagede han O. J. Rawert der da var medlem af direktionen på hans rejse til Bornholm. 1816 udnævntes G. til økonomisk administrator for Den kgl. Porcelainsfabrik og blev 1820 eneadministrator. Hans energiske arbejde, udført i frugtbringende samvirke med den kunstneriske leder arkitekten G. F. Hetsch, bidrog til fabrikkens fremgang; for dens skyld foretog han bl.a. rejser til Tyskland (1818) og Frankrig (1819). Inden G. 1833 fratrådte sin stilling var han 1831 blevet surnummerær kommitteret i generaltoldkammer- og kommercekollegiet og departementschef for industri og fabriksfaget; 1832 blev han virkelig kommitteret og 1834 tillige midlertidig departementschef for handels; og konsulatfagét, fik 1836 udnævnelse i sidstnævnte stilling. 1840 udnævntes han til 2. deputeret, 1843 1. deputeret. Ved kollegiets og tyske kancellis ophævelse 1848 udnævntes han til kolonialdirektør og samtidig til departementschef i udenrigsministeriet med handels- og konsulatsagerne som ressort. G., hvis arbejdskraft og forretningsdygtighed var betydelig, følte sig nært knyttet til C. G. Andræ; omtrent samtidig med dennes udtræden af ministeriet tog han sin afsked (1858) hvorefter han indtil 1864 var bosat i Flensborg.

I forlængelse af G.s virke inden for landbrug og industri ligger hans interesse for geologi. 1819 udsendte han Island rücksichtlich seiner Vulkane, heissen Quellen, Gesundbrunnen, Schwefelminen und Braunkohlen, nebst Literatur hierüber (Freyberg), der ikke var alt for nøjagtig – og, som resultat af Bornholmsrejsen, Bornholm beskreven paa en Reise i Aaret 1815 der havde Rawert som medforfatter. Bogen søger som H. C. Ørsted og Jens Esmarchs omtrent samtidige beskrivelse - at klarlægge Bornholms økonomiske muligheder. For et mere internationalt videnskabeligt publikum udsendtes 1823 hans geologiske beskrivelse over Bornholm i en skriftrække udgivet af det mineralogiske selskab i Jena som han var medlem af. – Uden for sin embedsgerning virkede han som medlem af komiteerne for oprettelsen af en kameralistisk eksamen (1833), for det statistiske tabelværk (1839), for behandlingen af samtlige jernbaneanliggender i kongeriget og hertugdømmerne (1844), for Danmarks deltagelse i verdensudstillingerne i London (1851) og Paris (1855). 1838 var han medstifter af Industriforeningen i Kbh. Han fik 1816 diplom som dr.phil. i Göttingen. – Virkelig justitsråd 1828. Virkelig etatsråd 1837. Konferensråd 1845.

Familie

Forældre: købmand Wilhelm Andreas G. (død 1787) og Catharina Sophia Hartmeyer (født 1763). Gift 1.3.1819 i Kbh. (Petri) med Mathilde Elisabeth Sørensen, født 30.11.1796 i Kbh. (Trin.), død 30.12.1870 sst. (Johs.), d. af vinhandler og stadskæmner, senere kancelliråd Knud S. (1764-1820) og Cecilie Elisabeth Kaldre (1776-1847).

Udnævnelser

R. 1826. DM. 1840. K. 1848. S.K. 1858.

Ikonografi

Tegn. af P. Gemzøe. Litografi ca.1850.

Bibliografi

O. J. Rawert: Danm.s industrielle forhold indtil 1848, 1850. C. Nyrop: Industriforen. i Kbh. 1838-88, 1888. Arnold Krog i Lande og folk I, 1910 701f. Gehei.merådinde Andræs politiske dagbøger I, 1914 112. A. F. Krieger: Dagbøger I–II, 1920-21. Den danske centraladministration, udg. Aage Sachs, 1921 490.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig