O.J. Rawert

Artikelstart

O.J. Rawert, Ole Jørgen Rawert (Ravert), 3.1.1786-11.7.1851, fabrikdirektør, industrihistoriker. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Garn.), begravet sst. (Ass.). R. blev student 1803, privat dimitteret. Hvilket studium han derpå valgte vides ikke, men 1809 blev han kopist i kommercekollegiet. 1811 blev han overtalligt medlem af fabrikdirektionen samt medudgiver af Handels- og Industritidende og 1812 virkeligt medlem af direktionen. Med 1814 ophørte kollegiet imidlertid at udnævne redaktører af Handels- og Industritidende, og da tillige fabrikdirektionen blev ophævet 1816 stod R. ledig med en ringe ventepenge. Men ligesom han 1815 havde berejst Bornholm med G. Garlieb – deres beskrivelse af øen udkom 1819 -således fik han nu kgl. understøttelse til på en udenlandsrejse (1816–19) at gøre sig bekendt med industrielle forhold; han besøgte Tyskland, Schweiz, Italien, Frankrig, Holland og England, og 1819–21 berejste han Danmark. 1819–23 udgav han den illustrerede Danske Egne sammen med S. H. Petersen som foretog kobberstikningen efter sine egne og R.s tegninger. I sin Beretning om Industriens Tilstand i de danske Provindser, 1820, der vakte opmærksomhed, skildrede han bl.a. de danske købstæders ynkelige forfatning, og hævdede at den danske industri kun kunne vinde frem hvis dens udøvere fik de kundskaber de hårdt savnede ved oprettelsen af polytekniske eller andre skoler. 1823 blev han assessor og 1829 ekstrakommitteret i kommercekollegiet, men allerede 1831 gik han ud af dette for at blive toldinspektør i Kbh. (til 1844). Samtidig blev han fabrikdirektør under kollegiet og var det til sin død. Som fabrikdirektør berejste han 1844 og 1845 med understøttelse af Industrifonden og den Reiersenske fond dele af Tyskland og Østrig; 1846–47 udgav han småskrifter om Sachsens, Württembergs, Bayerns, Hannovers og Østrigs industrielle forfatning, og en lignende bog om Sverige kom 1847. I Det kgl. bibliotek findes ca. 1400 farvelagte håndtegninger fra hans rejser. – R. interesserede sig ikke alene for at fremme industrien, men også for at følge dens udvikling i svundne tider, og navnlig i Handels- og Industritidende som han for anden gang var medudgiver af 1825–44 har han givet talrige bidrag til den danske industris historie. Allerede 1813 påbegyndte han trykningen af et lille skrift Om Klædemanufacturerne i Danmark, men af "flere grunde" som han ikke nærmere nævner standsede han det. En artikel i Handels- og Industrietidende 1825 om handelens tilstand i Danmark bragte ham en officiel udtalelse af mishag. 1849 udkom hans hovedværk Kongeriget Danmarks industrielle Forhold fra de ældste Tider indtil Begyndelsen af 1848. Han samlede her alt hvad han tidligere havde offentliggjort om dette emne i tidsskrifter og selvstændige småskrifter og fra kommercekollegiets arkiv gav han mange værdifulde oplysninger. Men bogen er og bliver sammenstykket, ikke noget hele som det er let at få oversigt over. 1831 og 1834 udgav R. Almindeligt Varelexicon i to bind der meget fyldigt redegjorde for de i dagligdagen forekommende varer, deres oprindelsessteder, historie m.v., oplysninger der ikke i dette omfang er gentaget i senere danske vareleksika. – Hofjunker 1811. Kammerjunkter 1815. Etatsråd 1841.

Familie

Forældre: professor J. H. R. (1751–1823) og Anna Maria Krieger (1758–1826). Gift 1. gang 29.11.1827 i Kbh. (Slotsk.) med Cathrine Actonia Christine Bugge, født 21.3.1786 i Kbh. (Slotsk.), død 1.4.1849 sst. (Garn.), d. af gehejmekabinetssekretær, senere konferensråd Frederik Conrad B. (1754–1842) og Henriette Cathrine Henrichsen (1746–1830). Gift 2. gang 27.10.1849 i Kbh. (Slotsk.) med Henriette Cathrine Bugge, født 8.8.1801 i Kbh. (Slotsk.), død 25.4.1885 sst. (Trin.), søster til 1. hustru.

Udnævnelser

R. 1836. DM. 1844.

Ikonografi

Mal. (Estruplund). Mal. af C. A. Jensen, 1839 (St. mus.).

Bibliografi

Marcus Rubin: Fr. VIs tid, 1895 (reproudg. 1970) 156f. Godfred Hartmann i Folk og minder fra Nordsjælland XXXVI, 1981 25–28.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig