Georg Hjersing Høst, Georg (døbt Jørgen) Hjersing Høst, 8.4.1734-22.4.1794, sekretær, forfatter. Født i Vitten, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Helligg.). H. blev 1752 student fra Århus og 1755 cand.teol., men gik derefter over i praktisk virksomhed. 1760 blev han således af Det dansk-afrikanske kompagni ansat som kommis (assistent) i Marokko. Her avancerede H., der lærte sig arabisk, til vicekonsul i Mogador. Da kompagniet blev ophævet rejste han hjem til Danmark, men allerede 1769 udnævntes han til sekretær ved og medlem af sekretrådet på St. Thomas i Vestindien. Efter svigerfaderen Jens Nielsen Kraghs død i 1773 fungerede H. en kort tid som interimskommandant, men allerede 1776 tog han sin afsked og rejste atter hjem til Danmark. Her udgav han, efter tilskyndelse fra Carsten Niebuhr, 1779 bogen Efterretninger om Marokos og Fes, samlede der i Landene fra 1760 til 1768. Denne bog, der senere kom på tysk og vistnok også på fransk, er en interessant historisk-topografisk beskrivelse som dokumenterer H.s indsigt i marokkansk kultur. 1780 udnævntes H. til sekretær i udenrigsdepartementet. Dette forhindrede ham dog ikke i endnu 1791 at udsende to bøger, nemlig Den Marokanske Kajser Ben Abdallahs Historie og Efterretninger om Øen Sanct Thomas og dens Gouverneurer. optegnede der paa Landet fra 1769 indtil 1776. Skønt det er blevet fremhævet at sidstnævnte bog udkom "som en del af den litteraturbølge, der opstod i København i forbindelse med slavesagen" (Jens Vibæk) indeholder den dog ingen eksplicit stillingtagen til slavesystemet. Derimod refereres en mængde love og bestemmelser, herunder også love vedr. negrene. H., der var en både sprog- og musikkyndig mand, døde i 1794. – Kammerråd 1770. Justitsråd 1776. Etatsråd 1784.

Familie

Forældre: provst Christen Jensen H. (1708–52) og Nille Hjersing (1713–59, gift 2. gang 1759 med løjtnant Gotfred Manniche, ca. 1711–73, gift 2. gang senest 1766 med Maren Nielsdatter, født ca. 1739, gift 2. gang 1774 med berider på Frijsenborg Niels Hansen Dachnetz, 1738–1812). Gift 1.8.1771 på St. Thomas med Birgitta Henrika Kragh, født 3.1.1754 på St. Thomas, død 28.1.1831 i Kbh. (Helligg.), d. afkommandant, oberst Jens Nielsen K. (ca. 1729–73) og Elisabeth Hoffmann f. Esmith (1711–82). – Far til Jens Kragh H.

Ikonografi

Mal. af C. A. Lorentsen, 1778, stukket 1779 af Meno Haas.

Bibliografi

Sille Beyer: Erindr, vedk. slægterne Beyer og Høst, 1862 10–12 15. J. K. Høst i Clio I, 2, 1813 134–48. Samme: Erindr., 1835. J. L. Rasmussen: Det under kong Fr. V oprettede danske afrikanske kompagnis hist., 1818. Wald. Westergaard: The Danish West Indies under Company rule, N.Y. 1917. Jens Vibæk i Vore gamle tropekolonier 2. udg. II, 1966. Kl. Kjølsen i Den danske udenrigstjeneste 1770–1970 I, 1970. Sv. E. Green-Pedersen i Transactions of the Historical society of Ghana XV, Legon 1974 101.

Kommentarer (2)

skrev Torben Georg Høst

Jeg kan supplere med, at den tyske udgave oversat og redigeret af H. udkom i 1781, og at den franske udgave kom i 2002 oversat af Frederic Damgaard og Pierre Gailhanou.

svarede Jørgen Nørby Jensen

Tak for din kommentar. Vi lader den stå til almindelig orientering. Foreningen lex.dk har med en finanslovbevilling for perioden 2019-2022 fået til opgave at redigere og opdatere Den Store Danske. Derfor har vi ikke mulighed for at redigere og opdatere de øvrige værker på lex.dk, herunder Dansk Biografisk Leksikon. Værkerne bliver stillet til rådighed, som de så ud ved deres seneste opdatering

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig