Godske Buchwald, 17.9.1624-27.11.1700, gehejmeråd. Død i Hamburg, begravet i Kiel (Nic. k.). B. studerede 1647 ved univ. i Orleans og 1649 i Rom. Allerede 1647 blev han af Christian IV udnævnt til "Rath vom Haus aus". Senere blev han landråd i hertugdømmerne og 1657 provst i Uetersen kloster. Efter Karl Gustavs fredsbrud 1658 begav han sig til Kbh. og blev i nov. 1659 efter slaget ved Nyborg sammen med rigsråd Otte Krag sendt til de braunschweig-lüneburgske hertuger for at få disse til at opgive deres alliance med Sverige. Dette lykkedes dog ikke, og Otte Krag og B. fortsatte derefter rejsen til Nederlandene hvor de arbejdede for at få Generalstaterne til at støtte Frederik III i hans bestræbelser for at opnå bedre fredsbetingelser end i Roskildefreden. Heller ikke her udrettede de dog synderligt. 1662 blev B. valgt til Verbitter for Itzehoe kloster, en stilling der skaffede ham en mængde bryderier med den stridbare abbedisse i klostret Emerentia v. Heesten. Han levede i den følgende itid væsentligt optaget af styrelsen af sine godser Olpenæs og Schønhagen i Holsten, indtil han 1676 sendtes som gesandt til Berlin. Herfra forflyttedes han i slutningen af 1677 til Braunschweig-Lüneburg hvor han virkede til 1679. April 1681 sendtes han på ny til Berlin hvor han jan. 1682 sluttede en tiårig alliance med kurfyrst Frederik Vilhelm. 1683 valgtes han til at ledsage prins Jørgen til England og afslutte den endelige traktat om dennes giftermål med prinsesse Anna. Efter sin hjemkomst herfra var han 1684-85 medlem af en kommission der skulle ordne forholdene i Oldenburg. 1686 afbrødes B.s karriere brat. Efter svogeren storkansler Frederik Ahlefeldts død fandt de kommissærer der skulle gennemgå hans papirer i disse en række breve fra B., hvori denne kritiserede forskellige regeringshandlinger og udtalte sig nedsættende om flere af de ledende ministre, dels med navns nævnelse, dels under betegnelser som Banden eller Kabalen. B. fik et skarpt pålæg om enten at gøre en uforbeholden afbigt for sine udtalelser eller føre bevis for disse. Han måtte da gøre en ydmyg afbigt og forlade Kbh., hvorefter han tog ophold i Hamburg. - Gehejmeråd.

Familie

Forældre: Casper B. til Jersbek og Stegen (1591-1629) og Anna Godskesdatter Wensin (død tidligst 1660). Gift 1. gang 6.5.1657 med Mette Ahlefeldt, født 2.11.1627 i Slagelse, død 8.3.1668 i Hamburg, d. af Frederik A. til Halvsøgård, Grøngrøft og Årup (1594-1657) og Birgitte A. (ca. 1600-32); søster til storkansler, grev Frederik A. Gift 2. gang med Augusta Marie Schmieden (død tidligst 1712), d. af inspektør i Tremsbüttel og Steinhorst amter og overkammertjener Joachim S. (1628-84) og Ida Hecklauer (1636-70).

Udnævnelser

Bl. R. 1680.

Ikonografi

Epitafium i Nicolai k. (Kiel).

Bibliografi

L. Laursen: Danm.-No.s traktater 1523-1750 VII, 1926, VIII, 1930. - Danm.s adels årbog XXX, 1913 183. J. Moller: Cimbria lit. I, 1744 76. J. A. Fridericia: Adelsvældens sidste dage, 1894 462f. L. Bobé: Slægten Ahlefeldts hist. V, 1899 120f. - Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig