Gunde Lange, til Kølbygård, 12.11.1576-26.10.1652. Født på Brejninggård, død på Kølbygård, begravet i Thisted k. L. blev 1588 sat i Århus skole, gik senere i Ribe skole og blev 1593 sammen med sin bror Tyge sendt til universitetet i Wittenberg. Senere studerede han i Greifswald, kom hjem til kongekroningen 1596, men blev s.å. med sin nævnte bror immatrikuleret ved universitetet i Tübingen, 1597 immatrikuleredes han i Ingolstadt hvor han endnu var 1599. Allerede 1595 fik han ekspektancebrev på et kannikedømme i Århus og senere, 1615, brev på et andet ved Ribe domkirke. Han deltog i Kalmarkrigen hvori han blev såret ved Elfsborg, og beskikkedes 1617 til landsdommer i Nørrejylland og fik det dertil hørende len Gudum kloster. Samtidig forlenedes han med Skals præbende ved Viborg domkirke, Pandum og Sejlstrup len, hvilket sidste han dog fratrådte det følgende år. Landsdommerembedet beklædte han til 1623 da han fratrådte sine hidtil hafte len og i stedet blev lensmand på Koldinghus som han 1631 ombyttede med Ørum og dette atter 1635 med Ålborghus som han fratrådte 1648. L. var altså en anset og betroet mand af hvis mange offentlige hverv ellers særlig må nævnes at han og Oluf Parsberg 1626 beskikkedes til som kommissærer at antage og føre til hæren i Tyskland 3000 knægte; næppe hjemkommen herfra sendtes han til Mecklenburg for på den udvalgte prins Christians vegne at stå fadder ved en hertugelig barnedåb. 1629 var han og Albret Skeel (1572–1639) kommissærer ved købstædernes skatteligning efter krigen såvel i Ribe stift som i Svavsted og Haderslevhus amt; han var en af marskallerne ved prinsens bryllup 1634, og 1640 blev han stiftskommissarius i Viborg stift. L. takseredes 1625 til 471 tdr. hartkorn, men 1638 til 808½ tdr. Torstenssonkrigen synes at have svækket hans økonomi. 1646 pantsatte han Kølbygård samtidig med at han solgte sin fædrenegård Brejninggård til sin bror Peder. 1647 beløb hans hartkorn sig til ca. 450 tdr.

Familie

Forældre: Hans L. til Brejninggård (1542–1609) og Johanne Pedersdatter Skram (død 1620). Gift 1.9.1616 i Viborg med Anne Nielsdatter Krabbe, død 1658 ved 18.3., d. af Niels Kjeldsen K. til Torstedlund (død 1626, gift 1. gang 1579 med Ingeborg Juel, død 1587) og Vibeke Gregersdatter Ulfstand (1559–1611).

Bibliografi

Pers. hist. t. V, 1884 312. Kancelliets brevbøger 1609–45, 1916–68. – Danm.s adels årbog XVIII, 1901 262. J. C. Jacobsen i Hist. årbog for Thisted amt, 1917 12–16. Hans H. Fussing: Herremand og fæstebonde, 1942 (reproudg. 1973).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig