H.C. Bendixen, Hans Christian Bendixen, 12.7.1897-1.12.1976, veterinær. Født i Bredsten, Vejle amt, død på rigshospitalet, Kbh., urne i familiegravsted, Balle kgd. ved Bredsten. B. begyndte ved landvæsenet og fik her interesse for dyrlægens gerning. Efter at have taget alm. forberedelseseksamen begyndte han 1916 veterinærstudiet som han fuldendte 1921. Efter vikariater i Norge fik han 1922 assistentstilling hos dyrlæge R. Rasmussen i Fåborg. Det blev en for hans faglige udvikling meget frugtbar og god tid både i praksis og ved kødkontrol. 1923 blev han assistent ved veterinær- og landbohøjskolens medicinske klinik og forsøgslaboratoriets bakteriologiske afdeling. Det eksperimentelle forskningsarbejde greb ham i den grad at han forblev i stillingen til 1935. Fra denne periode foreligger arbejder (bl.a. i Maanedsskrift f. Dyrlæger XXXVIII, 1926–27 og XXXXI, 1929–30 og i Festskrift til Bernhard Bang, 1928) om undersøgelser over skimmelsvampinfektioner og deres rolle som kastningsårsag hos kvæget, et fortjenstfuldt arbejde der førte til videregående forsøg i samarbejde med N. Plum ved Serumlaboratoriet. På højskolens rejsestipendium foretog B. 1931 en studierejse til Tyskland, Schweiz, Holland og England. Navnlig et længere ophold ved Reichsgesundheitsamt, Berlin, under Dr. Zeller blev betydningsfuldt for hans veterinærbakteriologiske uddannelse. Foruden assistentgerningen ved højskolen varetog han 1923–34 stillingen som dyrlæge ved Kbh.s kommunes kødkontrol. B.s alsidige uddannelse kvalificerede ham 1935 til professoratet i veterinær bakteriologi, kødkontrol, mælkekontrol og veterinær parasitologi. Kun kort tid kom han til at virke i denne gerning idet han sept. 1937 ved O. Bangs pludselige død overtog professoratet i speciel patologi og terapi samt forstanderstillingen ved den medicinske klinik. B.s arbejder har især været sat ind på to vigtige felter hvor der stiles mod et virksomt organiseret, overkommeligt bekæm-pelsesarbejde: yversygdomme hos kvæget (specielt streptokokinfektionerne) og brucellosestudier hvor B. (til dels i samarbejde med O. Bang og J. Ørskov) har søgt klaring på infektionspatologiske og infektionsmekaniske spørgsmål (Landbohøjskolens årsskrift 1943 og Medlemsblad for den danske dyrlægeforening 1939 og -43). 1939 foretog B. en studierejse til USA. 1951–52 var han ansat ved FAOs hovedkvarter i Rom, fra 1952–55 som konsulent (bekæmpelse af husdyrsygdomme). Medlem af Det veterinære sundhedsråd 1955, formand 1958. Prorektor ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1960–64. I bestyrelsen for flere faglige foreninger, bl.a. formand i Dansk patologforening 1958–61. B. har virket som foredragsholder og som organisator af mange faglige kongresser. Han var æresmedlem af danske og udenlandske veterinærforeninger og har fået tildelt C. O. Jensens mindefonds guldmedalje og Viborg-medaljen. Dr. med. vet. h.c. Hannover, Helsingfors, Kbh. og Stockholm. B. nåede i sit otium at udgive Om nysesyge hos svinet, 1971 og Veterinærskolens tidligste historie, 1973, i anledning af skolens 200 års jubilæum. Han arbejdede så at sige til sin sidste dag og var glad når han som meget søgt foredragsholder eller ved andre lejligheder mødte sine mange kolleger og elever ikke blot i Danmark men også i de nordiske nabolande.

Familie

Forældre: snedkermester Hans Andreas B. (1869–1942) og Sofie Hedevig Kristensen (1870–1939). Gift 6.6.1925 i Kbh. (Frederiksholm) med Bertha Eleonora Emilie Eggertsen, født 19.6.1895 i Kbh., død 18.11.1988, d. af pottemager på Frederiksholms teglværk og på porcelænsfabrikken "Norden" Hans E. (1859–1953) og Emma Kristina Bergström (1859–1922).

Udnævnelser

R. 1939. DM. 1952. K. 1966.

Ikonografi

Mal. af H. C. Barenholt (landbohøjskolen). Buste af Kirsten Hedevig. Foto.

Bibliografi

Jørgen Bender-Petersen: Hans Andreas Bender, hans slægt og efterkommere, 1931. – Berl. tid. 4.12.1976. Aage Jepsen i Dansk veterinærtidsskr., 1977 60 90–92. Biobibliografi i Den danske dyrlægestand, 1966 og 1975.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig