H.P.T. Lind, Herman Peter Thygesen Lind, 14.9.1890-1.12.1956, ingeniør, entreprenør. Født i Linå ved Silkeborg, død i Weybridge, Surrey, England. Efter at have taget præliminæreksamen tog L. 1906 polyteknisk adgangseksamen og blev allerede 1911 cand.polyt. som bygningsingeniør. Efter eksamen fik han ansættelse som tegner og beregner ved firmaet Christiani & Nielsens afdeling i Århus. 1913 forlod han denne stilling og foretog med understøttelse af K. A. Larsens legat og Det Reiersenske fond en studierejse til Tyskland, Belgien og England for at studere jernbetonkonstruktioner og fik ansættelse hos The British reinforced Concrete Engineering Co. Ltd. Han havde siden da bopæl i England. Nytår 1915 begyndte han at arbejde selvstændigt med et af ham udtaget engelsk patent 22663/1914, L.s Interlocking Concrete Blocks, en slags betonbyggesten til udforing af kulminer, tunneler o.l., og 1.9.1915 startede han sammen med cand.polyt. Christian Frederik Aage Ingerslev (1889-1928) ingeniør- og entreprenørfirmaet Peter L. & Co., Westminster, London. Det var oprindelig hensigten at arbejde med L.s patent, men da hans gamle firma gjorde krav på retten hertil og vandt en retssag slog firmaet ind på jernbetonarbejde i al almindelighed. 1920 indtrådte cand.polyt. K. L. Mygind i firmaet, som 1928 omdannedes til et aktieselskab hvis bestyrelse indtil Myginds død bestod af L., Mygind og J. Saxild med L. som formand. Efter Myginds død indtrådte cand.polyt. Axel Møller i bestyrelsen. 1927 var Ingerslev på grund af sygdom trådt ud af firmaet og hans andel overtaget af Kampmann, Kierulff & Saxild. Firmaet, der en tid arbejdede med bygning af beton-bugserbåde til afhjælpning af tonnagemangelen, fik stedse en mere og mere sikret position. 1926-27 byggede det de store Michelin Tyre Works i Stoke on Trent, en entreprise til ca. 600.000 pd. Sterling. Her lagdes grunden til store grusgravs-firmaer som blev et vigtigt led i L.-gruppens aktiviteter.

I England har L.s firma bygget en række broer, kajmure, pumpestationer, fabrikker, gas- og elværker, hangarer og kornsiloer. Det sidste gjorde firmaet især til speciale ved med held og som første firma i England at optage en amerikansk metode til konstruktion af silovægge med glide-forme. Firmaet har således udført et stort siloanlæg i Newcastle upon Tyne for møllerifirmaet Spillers Ltd. Sit hidtil største arbejde fik firmaet efter åben licitation 1937 med bygningen af den nye Waterloo Bridge som erstatter den gamle bro af samme navn fra 1817, der på grund af fundamenternes svigten blev nedrevet 1925. Den går fra Victoria Embankment til Themsens sydside, er en af de længste broer over Themsen og går over en kurve i flodløbet hvor strømmen er temmelig stærk. Den store entreprise, der beløb sig til ca. 650 000 pd. Sterling og skulle have været fuldført 1940, blev sinket af krigen så at broen først kunne tages i brug 1942 og indvies officielt 10.12.1945. Arbejdets udførelse, der næsten helt lededes af danske, vakte smigrende opmærksomhed om firmaet og L. personlig på grund af de nye og sindrige metoder og den rolige sikkerhed der prægede arbejdet. Under anden verdenskrig udførte Peter L. & Co. en række arbejder af militær karakter såsom hangarer, startbaner etc. Sammen med andre store entreprenørfirmaer deltog man i bygningen af de flydende havne der anvendtes ved den allierede landgang i Normandiet 6.6.1944 og producerede otte af de største betonsænkekasser à 6000 t der udgjorde kajerne i "Mulberry Harbour".

Efterkrigstidens opgaver var især havneanlæg og kraftstationer. Firmaets mest prestigeskabende værk var Post Office Tower der ved åbningen i 1965 med sine 189 m var Londons højeste bygningsværk. Efter L.s død fortsattes virksomheden i familieeje, fra 1959 var svigersønnen, cand.polyt. Thomas M. Jæger (f. 1914) bestyrelsens formand. 1980 trådte firmaet i frivillig likvidation som følge af alvorlige økonomiske tab på flere byggearbejder, sammenfaldende med forsinkede betalinger for arbejder for det offentlige. - L. var formand i bestyrelsen for en række aktieselskaber. 1930-35 og 1942-47 var han formand for Den danske klub i London, 1943-47 for Dansk ingeniørforening for Storbritannien og Irland. Han var under krigen medlem af Det danske råds finansudvalg og fra 1945 stærkt medvirkende ved den danske menigheds overtagelse af St. Katharine's kirke ved Regents Park og ved opførelsen af den nye sømandskirke i Commercial Road. - R. 1935. K. 1946.

Familie

Forældre: mejeribestyrer, senere købmand Theodor Christian Thygesen (1859-1923) og Birthe Kirstine Pedersen (1857-1946). Gift 14.12.1916 i London (Mariborough House Chapel) med Alba Christine Kästel, født 21.12.1888 på Frbg., død 9.6.1981 i London, d. af handelsrejsende, senere prokurist hos P. Wulff & Co. Georg Christian Rigmort K. (1857-1933, gift 2. gang med Alexandra Alberta Winding, 1864-1937) og Birthe Kirstine Pedersen, kaldet Gledis (1855-1903).

Ikonografi

Maleri af Eug. Hersch, 1954. Foto.

Bibliografi

Ingeniøren, 1937 V 122f 135; 1939 I 82; 1940 I 118; 1942 I 122f. Jørgen Bast i Berl. aften 13.8.1942. Kristeligt dagbl. s.d. Gordon Syrnes: Concrete achievements, udg. P. Lind & co., London 1957 (anm. af A. Broager-Christensen i Ingeniøren, 1957 844-48). Further achievements, London 1965. Vilh. Lauritzen: Den danske kirke i London, 1973 66 87-89 132 134f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig