H. Koefoed, Hans Jacob Koefoed, 11.5.1785-3.2.1870, højesteretsassessor, generalauditør. Født i Kbh. (Helligg.), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). K. blev student 1800, privat dimitteret, cand. jur. 1805, s.å. volontær i danske kancelli, 1806 underkancellist i højesterets justitskontor, kancellisekretær 1808, protokolsekretær i højesteret 1809, assessor i landsover- samt hof- og stadsretten 1811, 1820 surnummerær assessor i højesteret, ord. assessor 1821–60, 1835–62 tillige generalauditør ved søetaten. K. var i flere perioder medlem af nationalbankens repræsentantskab. Allerede som ung dommer var K. efter A. S. Ørsteds udsagn "bekjendt for sin særdeles evne til en sags grundige behandling", og han vandt ry som rettens "ledende tanke", og "levende lexikon". Han tog del i betydningsfulde legislative arbejder, bl.a. som medlem af straffelovs-kommissionen af 1850 og var medlem af vigtige undersøgelseskommissioner. Han var medindbyder til oprettelsen af et prismedaljelegat i anledning af Ørsteds 50-års-embedsjubilæum 29.5.1851 og formand for legatbestyrelsen til sin død; han hørte, sammen med F. C. Sibbern, H. Martensen o.a., til de yngre venner som omgav Ørsted til det sidste og ved deres opmuntring og trofasthed søgte at erstatte de tab han havde lidt navnlig ved broderen Hans Christian Ørsteds død. K. var medlem af og viceformand for rigsretten i sagen mod ministeriet Ørsted, og frifindelsesdommen af 28.2.1856 blev affattet efter hans udkast. Den juridiske professor J. E. Larsen blev da af regeringen foretrukket for K. ved besættelsen s.å. af embedet som justitiarius i højesteret. "Fædrelandet" stemplede K. som en "forstokket og fanatisk skjoldholder for det gamle bureaukrati og den gamle absolutisme". K.s betydelige navn som jurist står dog usvækket trods denne bedømmelse. – Konferensråd 1840. Gehejmekonferensråd 1860.

Familie

Forældre: vinhandler Peder K. (1749–1812) og Frederikke Cammermeyer (1741–1816). Gift 24.5.1831 i Kbh. (Søllerød) med Johanne Louise Rottbøll, født 18.5.1800 i Kbh. (Fødsst.), død 4.7.1877 sst. (Holmens), d. af højesteretsadvokat, senere generalfiskal Jens Laasby R. (1766–1824) og Ida Wilhelmine Sehested (1766–1839, gift 1. gang med kammerherre Frederik Berregaard til Kølby-gård, 1751–1805, gift 1. gang 1777 med Sophie Antonette Auguste Sehested, 1757–87).

Udnævnelser

R. 1829. DM. 1836. K. 1843. S.K. 1854.

Ikonografi

Litografi 1879 efter foto. Maleri (højesteret). Foto.

Bibliografi

A. S. Ørsted: Belysn. af de m. hensyn til rigsretsdommen på højesteret gjorte angreb, 1856 93f. Geheimerådinde Andræs politiske dagbøger, udg. Poul Andræ I-II, 1914–16. Troels G. Jørgensen i Tilskueren, 1931 I 27 31 33. Højesteret 1661–1961 I-II, 1961.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig