Hakon Lund, 2.2.1898-14.6.1979, kemiker. Født i Honumskov ved Horsens, død i Risskov, urne på Risskov kgd. L. blev student 1915 fra Horsens og cand.mag. med kemi som hovedfag 1922. Allerede i studietiden blev L. assistent hos professor E. Biilmann og er medforfatter til tre af dennes arbejder 1921-23. Efter eksamen var L. på et kort studieophold i Rostock, men fik samtidig et stipendium fra Danmark-Amerika fondet til et studieophold i USA. Efter færdiggørelse af arbejderne med Biilmann rejste L. 1923 til Ann Arbor, Michigan, for at studere hos professor M. Gomberg. Et resultat af dette ophold, som ved tilskud fra International Education Board blev udstrakt til to år, var disputatsen Studier i Trifenylmetan-gruppen, 1926. Efter sin hjemkomst blev L. honorarlønnet assistent ved universitetets kemiske laboratorium (UKL) og varetog i en række år undervisningen i organisk syntese for kemiingeniørstuderende og universitetsstuderende med kemi som hovedfag. Til brug ved denne undervisning skrev han Vejledning i organisk Syntese, 1929. I 1932 blev L. lektor i kemi ved UKL, men samtidig blev han designeret professor ved "universitetsundervisningen i Århus" og deltog i planlægningen af det kemiske institut sst. 1933 blev han professor i kemi i Århus og nedlagde her et stort arbejde med først at etablere en kemiundervisning for lægestuderende og derefter med oprettelsen af et matematisk-naturvidenskabeligt fakultet (1954) og indretning af et nyt kemisk institut (1961). Hans indsats i Århus er et pionerarbejde af vidtrækkende betydning, også for den endelige omdannelse af "universitetsundervisningen i Århus" til Århus univ. 1940-41 var han universitetets rektor. Ved sin afskedsforelæsning 1968 fik L. overrakt et beløb på 52.000 kr., indsamlet fra en bred kreds af personer og virksomheder, som efter hans ønske skulle anvendes til gavn for kemistuderende ved Århus univ.

L. der efter Biilmanns afgang havde fortsat udgivelsen af dennes lærebøger, udsendte 1954 en forkortet uorganisk kemi. Sammen med Hans Rasmussen og Tage Langvad skrev han et næsten 600 sider stort værk Hverdagslivets Kemi I-II, 1939-42. L. var også meget interesseret i kemiens historie og holdt efter sin afgang som professor en serie forelæsninger der blev udgivet i bogform som Hovedtræk af kemiens historie indtil år 1900, 1973. L.s videnskabelige arbejder bevæger sig inden for den organiske kemi og især den organiskkemiske syntese hvor han med stor dygtighed formåede at overvinde vanskeligheder ved at fremstille et nyt stof eller et kendt stof på en ny måde. Gennem sin tilknytning til Løvens kemiske Fabrik og Grindstedværket kom han også ind på at udarbejde nye metoder til fremstilling af lægemidler og på at opklare konstitutionen af uventede biprodukter ved synteser i teknisk målestok. Hans videnskabelige arbejder er offentliggjort i udenlandske fagtidsskrifter og i Videnskabernes Selskabs Meddelelser. Uden for det egentlige universitetsarbejde har L. haft adskillige hverv: medlem af bestyrelsen for De Danske Spritfabrikker 1935-73, af bestyrelsen for A/S Aarhus Oliefabrik 1955-75, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen dansk arbejde 1951-76 m.v. Derudover havde L. mange officielle hverv: medlem af indenrigsministeriets gaskommission og hærens gaskommission, af Dansk luftværnsforenings landsstyrelse, Århuskollegiernes bestyrelse, Danmark-Amerika fondets bestyrelse, undervisningsministeriets udvalg vedr. den matematisk-naturvidenskabelige uddannelse m.v. Under anden verdenskrig løste han forskellige opgaver af gaskemisk art og fremstillede på laboratoriet prøver af kemiske kampstoffer. Han var medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber fra dets stiftelse 1937 og § 5 medlem af Dansk ingeniørforening. 1959 blev han medlem af Videnskabernes selskab.

Familie

Forældre: gartner Jens L. (1858-1940) og Marentine Kristensen (1860-1943). Gift 20.7.1923 i Hvirring med Bergljot Ingeborg Granzow Dahl, født 11.3.1902 i Kbh., død 8.6.1983 i Risskov, d. af professor Frantz D. (1869-1937) og Maria V. Granzow (1872-1957).

Udnævnelser

R. 1941. R1. 1954. K. 1968.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1926 153f. H. L.: En kemiker ser tilbage i Dansk kemi XLIX, 1968 161-65. - Århus univ. 1928-78, red. Gustav Albeck, 1978 = Acta Jutlandica LI 104. K. A. Jensen i Dansk kemi LXI, 1980 10f. Oversigt over vidensk. selsk. virksomhed 1979-80, 1981 (heri bibliografi). -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig