Hans Gaas, formentlig ca. 1500-15.9.1578, biskop. Født i Svendborg. G. tilhørte både på fædrene og mødrene side mindre, adelige slægter. 1520 blev han immatrikuleret ved Kbh.s universitet, og 1521 drog han til Wittenberg. 1535 forekommer han i Svendborg hvor han under grevefejden synes at have optrådt som en afgjort tilhænger af hertug Christian (III), om end enkeltheder vedrørende hans indgriben i de politiske begivenheder er overleveret i en temmelig sagnagtig form. Måske som belønning for sin optræden fik G. 1535 et kgl. stadfæstelsesbrev på det adelige jordegods, han ejede på Fyn. Foruden at være jordegodsejer var han (vistnok allerede fra den katolske tid) tillige sognepræst til Frue kirke i Svendborg og provst i Sunds herred. Jævnligt benyttede kongen ham i officielle hverv, og oftere var han indviklet i besværlige retssager for at hævde sin adkomst til forskelligt gods. Ca. 1548 opgav han sit præstekald og drog til Kbh., tog her magistergraden og blev 1549 af kongen udnævnt til superintendent i Trondhjem. Fra nu af tilhører G.s lange, men brydsomme liv og hans omfattende arbejde Norge. G., der synes at have været af betydelig dygtighed og en fast karakter, har væsentlige fortjenester af gennemførelsen af luthersk kirkeskik i sit udstrakte stift, men indtil 1564 hæmmedes hans virksomhed ved stadige stridigheder med lensmanden Evert Bild. Jævnlig måtte han i dette og andre øjemed foretage rejser til Danmark.

Familie

Forældre: Hans (el. Oluf) G. og Christine Baad (død tidligst 1539, gift 2. gang med rådmand i Svendborg Niels Mogensen, formentlig død senest 1507). Gift 1. gang med Marine Berildsdatter, d. af borgmester i Assens Berild Pedersen (formentlig død senest 1515) og N. N. Hansdatter. Gift 2. gang 1558 med Benedicte Mortensdatter, død tidligst 1589.

Ikonografi

Mindestøtte ved Jægerspris af Johs. Wiedewelt, 1783.

Bibliografi

Danske mag. VI, 1752 300-16 321-33. Kirkehist. saml. 2.r.I, 1857-59 342f 462; 2.r.V, 1869-71 508-11; 2.r.V], 1872-73 259-61 273-75 283-85 378-85; 6.r.II, 1936-38 466. Monumenta hist. Danicæ, udg. H. F. Rørdam II, 1875 706f. Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe, udg. G. L. Wad II, 1893 12-18. – Danm.s adels årbog X, 1893 139f; XIV, 1897 500. J. L. Rohmann i For lit. og kritik III, 1845 97-143 269-85. Samme i Kirkehist. saml. 2.r.I, 1857-59 649-54. H. F. Rørdam i Saml. til Fyens hist. og top. VIII, 1881 167-92 397 00. Ludv. Daae: Throndhjems stifts geistl. hist., Trondheim 1863 26-45.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig