Hans Jensen Bjerregaard, Hans Jensen, 8.8.1728-25.7.1781, bonde. Født i Gentofte, død i Kbh. (Nic), begravet sst. (Nic). B. fik sin barndoms undervisning i den først opførte af Frederik IVs rytterskoler i Gentofte. Han blev fra sin ungdom en foregangsmand med interesser og kundskaber langt ud over det almindelige for hans stand. Fra 1750 sad han som fæster på sin fædrenegård i Gentofte. Han passede sin bedrift ualmindelig godt, og om hans praktiske sans vidner det at han førte en systematisk dagbog med regnskab og andre optegnelser. Ikke blot omgang med sognepræsten og andre studerede personer, men sikkert også hans liv i nærheden af hovedstaden har bidraget til at udvikle ham så han kom til at stå som en enestående skikkelse midt i stavnsbåndstiden, en seværdighed hvortil der valfartedes. Den tyske forfatter F. G. Klopstock og den danske J. S. Sneedorff har begge givet begejstrede, vel nok lidt naive skildringer af hans oplyste, gudfrygtige og stræbsomme personlighed og af hjemmet i hans gård hvor alt bar præg af renlighed og orden, og hvor der fandtes både boghylder og landkort. 1764 overtoges Gentofte gods af J. H. E. Bernstorff der i B. fandt en udmærket medhjælper ved sin store godsreform, fremfor alt ved udskiftningen som de andre bønder i begyndelsen var meget ængstelige ved. B.s gård, der nu benævntes Bjerregaard, og hvorefter han derpå selv fik navn blev landets første udflyttergård (1766). 1769 hædrede Chrisfian VII ham med en guldmedalje, og s.å. indmeldte han sig som den eneste bonde i det nye landhusholdningsselskab der brugte ham som tillidsmand ved bedømmelse af nye landbrugsredskaber. 1771 udgav B. en lille bog Brev fra Hans Jensen, Selvejerbonde paa det Bernstorffske Gods, Hl sine Landsmænd, de øvrig Bønder, om de nye Indretninger til Landvæsenets Forbedring i Danmark hvori han særlig udvikler udskiftningens fordele. Med sin dygtighed og begavelse har B. forbundet naturlig sans for at varetage sine egne interesser. I et brev fra 1771 klager A. P. Bernstorff på karakteristisk måde over at han og hans broder Jacob Jensen med deres større oplysning forbandt den uheldige egenskab at være "mindre uegennyttige og mindre tro" end de andre bønder. Det har i længden ikke tilfredsstillet B. at være bonde selv om han nok så meget var den fejrede idealbonde ("den Bernstorffske Bonde", "den Sneedorffske Bonde", "den lærde Bonde"). 1772 solgte han Bjerregaard og købte herregården Løvegård i Holbæk amt som han ejede til 1778, og hvor det ikke gik ham så godt. Han boede derefter et par år i Slagelse men havde sit sidste opholdssted i Kbh.

Familie

Forældre: gårdfæster Jens Sørensen (1683–1750) og Lene Jensdatter (1681–1780). Gift 12.6.1750 i Gentofte med Ellen Jacobsdatter, døbt 12.11.1730 i Gentofte, død 8.5.1808 på Viskum, d. af gårdfæster Jacob Sørensen (1704-78) og Ane Povelsdatter. – Far til Hans B.

Bibliografi

Hans Bjerregaard: Dyder og udyder i verdslige eksempler, 1841 561–74. D. E. Rugaard: Fremragende da. bønder, 1871 24–52. Aage Friis: Bernstorffske papirer I, 1904 485 782. J. Werner i Medd. fra hist. topogr. selsk. for Gentofte kommune 3. hft., 1926 183–210.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig