Hans Jensen Viborg, 3.12.1618-9.10.1682, præst. Født i Viborg, død i Stege. V. blev student 1639 fra Viborg hvor han bl.a. havde nydt godt af den fremragende rektor Niels Jensen (Aars)s undervisning. I Kbh. blev han optaget i huset hos professor Hans Hansen Resen, og tilknytningen til den Resen-Brochmandske kreds blev af livsvarig betydning for ham. 1641 fik han det Winstrup-Resenske rejsestipendium og drog til Wittenberg (imm. 1642) hvor han bl.a. disputerede under den berømte Jacob Martini. 1644 vendte han tilbage til Kbh., tog s.å. magistergraden, fik overdraget at holde filosofiske forelæsninger og var en tid provst ved kommunitetet samt professor extraordinarius poëseos, indtil han 1646 blev konrektor ved Vor Frue skole i Kbh. En af hans elever var den unge Peder Schumacher Griffenfeld der 1648 disputerede under hans præsidium med et skrift om den naturlige gudserkendelse. Schumacher vedblev livet igennem at sætte sin tidligere lærer højt og vise ham megen ære. 1649 blev V. kannik og sognepræst ved domkirken i Lund, men snart førtes han, bl.a. ved sin ærekære usmidighed og sit ofte ubeherskede sind, ind i en række småtskårne stridigheder med den ligeledes nærtagende og stridbare biskop P. Winstrup. Først da sagen var blevet indbragt for herredagen 1655 lykkedes det at stifte forlig mellem parterne. Kort efter blev V. sognepræst i Stege og siden provst over Møn. – V. gør indtryk af at have hørt til sin tids mest fremmelige og kundskabsrige akademikere. I trykken udgav han flere mindre arbejder, deriblandt en Summa fidei, ex Græco Novo Testamento, 1649 til brug for skoleungdommen i Kbh. samt lærebøger i metafysik (1648) og fysik (1649). I teologisk henseende byggede han på Jesper Brochmands system og var i øvrigt en klar tilhænger af tidens aristoteliske metafysik. I håndskrift (Gl. kgl. saml., 160, fol.) har han efterladt en uhyre vidtløftig fremstilling "de Adamitis" og en kommentar til Malakias (Thott, 27, fol.,) begge vidnesbyrd såvel om hans solide lærdom og store grundighed som om tidens forkærlighed for at behandle abstruse spørgsmål. Peder Resen meddelte han bidrag til Atlas Danicus og selv har han forfattet en lille beskrivelse af Møn, først udgivet 1902 i dansk oversættelse.

Familie

Forældre: handelsmand Jens Jensen Sjørslev (død ca. 1626) og Johanne Jespersdatter (gift 1. gang med Hans Thorkildsen). Gift 5.5.1650 med Cathrine Nielsdatter, begr. 13.4.1681 i Stege (gift 1. gang med sognepræst i Lund Niels Benzen, ca. 1608-49), d. af sognepræst i Bunkeflo og Hyllie Niels Allesen (død 1626, gift 1. gang med Ellen Lauridsdatter (Ateretius), død 1598) og Mette Olufsdatter (gift 2. gang med sognepræst i Håslöv, provst Bastian Odder (1602-83, gift 2. gang med Anna Christensdatter).

Bibliografi

Selvbiografi i Kirkehist. saml. 4.r.III, 1893-95 195-201 (efter Gl. kgl. saml. 3022 4°). Kong Chr. den fjerdes egenhændige breve, udg. C. F. Bricka og J. A. Fridericia VI, 1885-86 (fot. optr. 1970) 258f. Hist. saml. og studier, udg. H. F. Rørdam I, 1891 79 85 (brev). Breve fra og til Ole Worm, udg. H. D. Schepelern II, 1967 424 463 490. -Johan Paludan: Beskr. over Møn I, 1822 13f 480-82. A. D. Jørgensen: Peter Schumacher Griffenfeld I, 1893 7f 11f 450. Pers. hist. t. 9, r.I, 1928 139; 14.r.III, 1961 175. Vello Helk sst. 16.r.VI, 1978 216f. Karl F. Hansson: Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658, Lund 1950 = Skånsk senmedeltid och renässans III. Lunds stifts herdaminne 2. ser., udg. Gunnar Carlquist I, Lund 1980 109; IV, 1952 især 24-28.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig