Hans Knieper, d. 2.11.1587, maler. Død i Helsingør. Om K.s liv i Flandern vides intet – alene et allegorisk billede i vandfarve på Gaesbeek i Belgien tillægges ham – men han må have haft nogen anseelse som kunstner, siden den danske konges udsending Thomas Tenniker 1577 kunne engagere ham på kongens vegne til som gobelintegner at drage til Helsingør for at bistå ved udsmykningen af Kronborg; samtidig antoges væveren Anthonius de Goech (el. de Corte) til at forestå fabrikationen. K. fik 5.1.1578 sin originale bestalling, og da tapetmageren kort efter døde, blev hans bestilling også overdraget K. som med forbløffende energi gennemførte foretagendet. Han tegnede på papir patronerne som der vævedes efter; han rejste til Flandern efter flere arbejdere, han købte garn og farver og kunne allerede 1579 aflevere tyve tapeter (ca. 550 kvadratalen) med gammeltestamentlige emner (Nebukadneser, Daniel, Susanne). Derefter fik han tilsynet med alle kongens gobeliner. Nye opgaver ventede ham. Frederik II ønskede en gobelinserie af III tidligere danske konger, tillige med kongen selv og kronprinsen. En tilsvarende svensk gpbelincyklus med ikke mindre end 143 konger var allerede i 1560erne blevet planlagt af Erik XIV. I Danmark havde Antonius Samfleth 1574 udført en malet kongerække på ialt 117 kontrafejer. Bag portrætterne skabtes en rig, levende og blomstrende baggrund, med borge og skove, dyr og overdådigt planteliv, og alt indfattedes i en bordure som både indeholdt allegoriske dybsindigheder, heraldiske tilkendegivelser og en ornamentik så elegant og strålende som aldrig for set herhjemme. 1581 sluttedes kontrakten om de III danske konger, gobelinet af kongen og prinsen samt om nogle jagttapeter. De skulle koste 9.000 daler og blev afleveret 1584. Af dem eksisterer 14 kongefremstillinger på Kronborg og Nationalmuseet, et jagttapet (sst.) samt afbildningen af et andet som senere er brændt (Fr.borg).

Da kongeserien var fuldendt, fik K. 1585 bestilling på den pragtfulde tronbaldakin. Denne der er vævet med sølv, guld og silke og i en fornem og forædlet stil, er vistnok Nordeuropas skønneste stykke tekstil; den kostede 1.600 daler og blev færdig 1586, blev 1659 af svenskerne taget som krigsbytte på Kronborg og forblev i den svenske kongefamilies eje, indtil den efter Karl XVs død overgik til staten (nu på Nationalmuseet i Stockholm). Foruden med ledelsen af tapetfabrikationen blev K. af kongen beskæftiget på forskellig vis med dekorativt arbejde. Han malede lærredstapeter til Kronborg med Gideons historie, dekorerede kongens kammer, malede i kirken og udførte 1582 en altertavle dertil. Han påtog sig også at dekorere et værelse, efter kongens intention, med harer. Af regnskaberne ses, at han gentagne gange fik betaling for portrætter af medlemmer af kongefamilien. På Rosenborg hænger nu det noget medtagne billede af Christian IV som ung prins, mens Fr.borg har billedet af Frederik II (1581; erhvervet 1914 fra Kassel) og af kongens svigerfar, Hertug Ulrik af Mecklenburg. Et billede af en lille prinsesse (sst.) der tillægges K. er formentlig udført af sachseren Zacharias Wehme. Endelig ved man, at Tyge Brahe, da han 1586–87 lod sin murkvadrant udsmykke af de dygtigste danske kunstnere, overdrog K. at male den landskabelige baggrund, mens T. Gemperle udførte portrættet og H. v. Steenwinckel (1545–1601) ariktekturen. Denne vurdering i forbindelse med de fortrinlige landskaber i gobelinerne har bevirket, at man har villet reducere K.s betydning som portrætmaler og antaget, at andre (Gemperle?, Samfleth?) er de egentlige udførere af portrætterne som K. har fået betalingen for; sikkert med urette. Af hans figurmalerier repræsenterer navnlig portrættet af Frederik II et brud med den hjemlige tradition som det ældst kendte profane helfigursportræt der ydermere er indsat i et tredimensionalt udformet billedrum. K.s flamske oprindelse afspejles desuden i gobelinernes detaljerede landskabsbaggrunde og i ornamentikken som dog også rober kendskab til Fontainebleauskolen. Han hører utvivlsomt til de betydeligste kunstnere som har virket her i landet.

Familie

gift Marine Jehansen som overlevede ham.

Bibliografi

F. R. Friis: Saml. til da. bygnings- og kunsthist., 1872– 88. Samme: Bidrag til da. kunsthist., 1890–1901. Fr. Beckett: Renæssancens portrætmaleri, 1932. Heinr. Gobel: Wandteppiche III, 2, Lpz. Berlin 1934. Rigmor Krarup og E. Lassen i Kunstmuseets årsskr. XXXIII-XXXIV, 1946–47 105–23. M. Mackeprang og S. Flamand Christensen: Kronborgtapeterne, 1950. Danm.s kirker, Fr.borg amt I-III, 1964–70.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig