Tobias Gemperle, Tobias Gemperlin, d. .1587, maler. Død i Kbh. Tyge Brahe havde efter eget udsagn bragt G. til Danmark fra Augsburg hvor Tyge opholdt sig 1575, og hvor G. fra 1565 havde haft nederlænderen Abraham del Hele (1534–98) som lærer. Ved åbent brev af 23.4.1577 tillod Frederik II G., "som har forpligtet sig til at male for kongen, når han tilsiges", at bosætte sig i en købstad eller andetsteds, bruge sit håndværk og være fri for skat og al anden borgerlig tynge så længe han bliver i riget. Såvidt vides har G. dog aldrig malet for kongen. If. oplysning fra Tyge Brahe i De mundi aetherei, 1588 (men forelå allerede trykt på Uraniborg 1587) skulle maleren "for ikke længe siden" være død under en epidemi i København. G. må være afgået ved døden 1587, samme år som han over Tyge Brahes messingkvadrant på Uraniborg malede astronomens portræt. G.s virksomhed i Danmark er i første række knyttet til Tyge Brahe og hans kreds. 1578 signerede han portrættet af historikeren Anders Sørensen Vedel, Tyge Brahes tidligere hovmester (Fr.borg). Dette er det eneste sikre bevarede maleri fra hans hånd. Samtidig er det formentlig det ældste profanportræt af en borgerlig og det tidligste kendte portræt herhjemme af en mand ved sit daglige arbejde. Vedel sidder ved sit bord med en salmebog og et kniplingstørklæde, men er desuden karakteriseret som lærd med blækhus, fjerpenne og beskrevne papirer med runer. Formentlig kan G. også tilskrives altertavlen i Skt, Ibb, Hven, der på rammen bærer signaturen T. G. og årstallet 1578. 1587 malede G. Tyge Brahe i hel figur og pelsværkklædt over murkvadrantens messingbue på Uraniborg. Udsmykningens arkitekturbaggrund og landskab var udført af henholdsvis Hans van Steenwinckel d.æ. (1545-1601) og Hans Knieper. Sandsynligvis var G. også mester for det portræt af Tyge Brahe der 1859 brændte på Fr.borg og nu kun kendes gennem C. A. Jensens kopi (Odense adelige jomfrukloster). Med udgangspunktet i portrættet af Vedel har Francis Beckett tilskrevet G. en række adelsportrætter, udført i tidsrummet fra 1570ernes slutning til 1600, heriblandt billederne af "Anne Rønnow" (ukendt dame af Rønnow-familien, privateje), Edel Hardenberg (1580, Fr.borg), Jørgen Rosenkrantz og Dorte Lange (begge 1589), (Rosenholm, tilh. Fr.borg), samt af sidstnævnte i enkedragt (1600, Fr.borg). Hertil kommer en række skånske portrætter, tilskrevet af Wm. Karlsson. De fornævnte portrætter hører if. Beckett til de ypperste karakterportrætter der er malet i Danmark. Efter kendskabet til G.s tidlige død er hans ophavsret til de seneste billeder i denne række imidlertid umulig. Vedel-portrættets og den tilskrevne altertavles mangelfulde bevaringstilstand gør det samtidig problemfyldt overhovedet at drage vidtgående konklusioner om G.s stil. Foruden malerier har G. også udført grafik. Med sit monogram har han betegnet træsnittet af et skelet i Hans Frandsens latinske oversættelse af Galenos' De ossibus, 1579. Dette arbejde er imidlertid en kopi efter et træsnit i Andreas Vesalius' De humani corporis fabrica, 1543 efter Pieter van der Borchts tegning. Fra samme år er et signeret træsnit i Hans Frandsens De amicitia.

Familie

Forældre: buntmager G. i Augsburg.

Bibliografi

Tyge Brahe: Opera omnia, udg. J. L. E. Dreyer IV, 1922 (fot. optr. Amsterdam 1972) 235. A. Hämmerle i Das schwäbische Museum, Augsburg 1926 78 86. William Karlsson i Studier i konstvetenskap, tillägnade Ewert Wrangel, Lund 1928 65-90. Fr. Beckett: Renæssancens portrætmaleri, 1932 = Kunst i Danmark VI. J. Sthyr: Dansk grafik 1500-1800, 1943 (fot. optr. 1970) 38f. H. Mortensen i Medd. fra da.-skånsk foren. V, 1956 19. W. Norlind i Konsthist. t. XXVII, Sth. 1958 122. C. H. Jern: Uraniborg, Lund 1976 63 66 96f 107.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig