Hans Laurentsen, Hans Lauridsen, født i Næstved, begravet 24.4.1557, kannik. L.s gravskrift kalder ham mag. Johannes Laurentzii Nestvedensis; han har således fødested og efternavn fælles med karmeliteren Peder Laurentsen hvorfor A. Heise og H. F. Rørdam formoder at de var brødre; derved forklares L.s venskab med karmeliteren Paulus Helie og dennes omtale af "vor Peder" i et brev til L. fra 1523. Dengang var L. magister og kannik i Roskilde og, som brevet forudsætter, en mand med indflydelse i oprørspartiet (hvis optræden allerede mishagede lektor Poul) og hos biskop Lave Urne. Rimeligvis er L. den Roskildediakon Johs. Laurentii som 1515 med Urnes tilladelse rejste til Rom "af Fromhedshensyn" hvor han fik pavelig bevilling til præstevielse trods en forseelse; ligeså er han vel også den hr. Johs. Laurencii som 1519 immatrikuleredes i Köln hvor han da antagelig erhvervede sin magistergrad. 1527 immatrikuleredes atter i Köln en Johs. L., hvis identitet med L. bevises af C. Morsings omtale af ham i hans aritmetik (Köln 1528). Dermed er givet, at L. er den Johs. Laurentii som 1528 fra Louvain og Antwerpen tilskrev Christian II's tilhænger og gesandt til tyske fyrster og Spanien Melchior de Germania et par breve som giver interessante indblik i københavnske forhold, mens Sigbrit havde magten. Før rejsen har han længe gjort "hoftjeneste" (i Frederik I's kancelli?), og i Köln gennemgik han en skrap kur for syfilis. – L. har formodentlig hørt hjemme på den bibelhumanistiske fløj, det er rimeligvis ham der skænkede Roskilde domkirke et billede af Erasmus af Rotterdam og forsynede det med en indskrift, og han stod i venskabeligt forhold til Paulus Helie, hvilket fremgår af dennes fortrolige brev til L. af 30.9.1523 hvori han skarpt tager afstand fra den nye konges, Fr. I, og højadelens indenrigspolitiske linje. Måske skyldes det også L.s indsats at Paulus Helie efter herredagen 1533 trods sit had til Joachim Rønnow trådte i dennes "tjeneste" (vel som læsemester ved domkirken) og derved bidrog til, at Roskilde i et par år blev et centrum for reformkatolsk antiluthersk propaganda og bibelhumanistiske studier. Men det er kun en gisning, når J. Oskar Andersen antager (1944), at det var L. som fik Paulus Helies "Skibykrønike" overdraget af denne.

Som vennen Helie kunne L. åbenbart ikke opgive sin romersk-katolske tro, og han var en af de førende forsvarere for denne efter reformationens sejr. 1543 forlangte man fra regeringens side, at kanniker i Roskilde skulle underskrive en luthersk fremstilling af messen, nadveren og præsteembedet, forfattet af de teologiske professorer. Kapitlets skriftlige afvisning er et dygtigt teologisk arbejde, og i den efterfølgende mundtlige diskussion på universitetet var L. kapitlets ordfører. Det er rimeligvis også ham der har forfattet det forsvar for kirkelige billeder og for kannikedragten som afviste Peder Palladius' skrivelse fra 1555 imod dette, men året efter måtte kannikerne efter kgl. befaling aflægge disse dragter. – Foruden sit kanonikat beklædte L. stillingen som forstander for Helligåndshospitalet i Roskilde. 1547 tillod kongen ham at udvælge sin efterfølger, da han både havde bekostet bygningens forbedring og skænket den gaver.

Familie

Bror til Peder L.?

Ikonografi

Ligsten (Roskilde domk.).

Bibliografi

Kilder. Dänische Bibl. VII, 1745 100–48. E. Pontoppidan: Annales ecclesiæ Danicæ III, 1747 336–39. Årsberetn. fra gehejmeark. VI, tillæg, 1877 13–17. Monumenta hist. Danicæ, udg. H. F. Rørdam 2.r. II, 1887 31 36. Danske kancelliregistranter 1535–50, 1881–82 371. Acta pontificum Danica VI, 1915 nr. 4527 4536. Pers. hist. t. 8.r. II, 1923 97f. Paulus Helie: Skr. I, 1932 163f (brev).

Lit. A. C. L. Heiberg i Theol. t. IV, 2, 1840 109–19. Steen Friis: Roskilde domkirke I-II. 1851–52 226 277. H. F. Rørdam: Kbh.s univ.s hist. I, 1868–69 162–65 218. J. Oskar Andersen i Hist. t. II.r. I, 1944–46 343–45 363 386. C. O. Bøggild-Andersen sst. V, 1957–59 især 26 71f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig