Harald Jørgensen, Alfred Harald Jørgensen, 3.1.1907-27.1.2009, historiker, landsarkivar. Harald Jørgensen blev student 1925 (Viborg) og 1930 cand.mag. i historie og dansk. 1927–36 var han knyttet til Institut for historie og samfundsøkonomi og 1932 vandt han universitetets guldmedalje for en afhandling om J. S. Møstirig. 1934 blev Harald Jørgensen arkivar ved Rigsarkivet. Sammen med Johan Hvidtfeldt gennemgik han 1947–48 tyske arkiver i Berlin for Den parlamentariske kommission og Rigsarkivet. 1956 blev han overarkivar sst. og 1962–77 var han landsarkivar ved Landsarkivet for Sjælland. Harald Jørgensen tog levende del i det arkivfaglige organisationsarbejde, ikke mindst i international sammenhæng, og han var æresmedlem af den internationale arkivorganisation CIA. Som arkivchef udfoldede Harald Jørgensen beslutsomhed og betydelig administrativ sans, mens hans kassationspolitik var omdiskuteret.

Som historiker beskæftigede Harald Jørgensen sig med et bredt spektrum af 1800- og 1900-tallets danske historie, især presseforhold, social- og administrationshistorie samt sønderjyske emner. Af hans meget omfattende produktion skal nævnes Studier over det offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling i Danmark i det 19. Aarhundrede, 1940, Det Classenske Fideikommis (s.m. F. Skrubbeltrang), 1942 disputatsen Trykkefrihedsspørgsmaalet i Danmark 1799–1848, 1944, biografien C. N. David, 1950, Tidsskriftspressen i Danmark indtil 1848, 1951. Det moderne Finland, 1952, Det moderne Norge, 1955 og Genforeningens statspolitiske baggrund, 1970. Efter sin pensionering 1977 udgav han en lang række værker, bl.a. det meget omfattende værk Lokaladministrationen i Danmark. Oprindelse og historisk udvikling indtil 1970. En oversigt, 1985, Fra Christiansborg til Amalienborg : en begivenhedsrig periode i den danske hofforvaltnings historie - 1784-1808, 1996, En enevoldskonges hofholdning. Studier over livet ved Frederik VIs hof 1808-39, 1999, og biografien Jonas Collin, 2001.

I rigsarkivets tjeneste 1934–62, 1977, rummer en levende skildring af dansk arkivvæsens udvikling ud fra forfatterens oplevelser. Af øvrige erindringsværker kan nævnes Set og oplevet : nogle erindringsbreve, 1983 og 25 år som pensionist : et tilbageblik 1977-2001, 2002. Desuden redigerede Harald Jørgensen København fra Boplads til Storby, 1948 samt bidraget til en lang række samleværker, jubilæumsskrifter og han offentliggjorde et stort antal tidsskriftartikler. Harald Jørgensen brød som historiker næppe nye veje, men bidrog i kraft af sin meget store arbejdsevne på en række felter til kortlægning af sider af nyere dansk historie. Som historieskriver rådede han over en let, ofte journalistisk præget pen. Også som udgiver var Harald Jørgensen meget virksom, bl.a. med A. D. Jørgensens Breve, 1939, Statsrådets forhandlinger 1848–63 I-XII, 1954–76, To ungdomsvenner, 1962 og Tre venstremænd, 1962 samt J. P. Trap: Fra fire kongers tid, 1966–67. 1941-85 var han dansk redaktør af Nordisk tidsskrift, 1956-82 Nordisk arkivnyt og 1955–60 fagbladet Pressen.

Familie

Harald Jørgensen blev født i Ålborg; begravet på Frederiksberg ældre kirkegård.

Forældre: auditør, amtsfuldmægtig, senere højesteretspræsident Troels G. J. (1874–1970) og Emmy A. Meyer (1885–1909). Gift 1. gang 28.2.1932 i Haderslev (b.v.) med Anna Elisabeth Iversen, født 3.1.1910 i Randers (gift 2. gang 1939 med redaktør Hans Skodstrup Johansen, født 1907), d. af gymnastiklærer Niels Jensen I. (født 1877) og Nicoline Sørensen (1879–1921). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 13.9.1936 i Humlebæk med Anna Harriet Thayssen, født 10.12.1911 på Frbg., d. af cand.mag., senere lektor Ove T. (1882–1947) og Harriet Kjelgaard Nielsen (1884–1968).

Udnævnelser

R. 1961. R1. 1973. K. 1976.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bibliografi i Nord. arkivstudier, tilegnet H. J., 1977 387–407. – Selvbiografi i Acta Jutlandica 1943–44 101f. H. J.: I rigsark.s tjeneste, 1978. – Johan Hvidtfeldt i Nord. arkivstudier, 1977 23–29. H. J. i Fortid og nutid XXVIII, 1980. H.J. i Fra Viborg amt, 1980 105–44.

Kommentarer (1)

skrev Morten Gliemann

Kære læser(e) af denne kommentar.

Merete Harding og Claus Bjørn har skrevet om Harald Jørgensen, som i sin tur har skrevet om min fjerne forfader, Theodor Gliemann. Jeg kunne tænke mig at finde ud af mere om Theodor:

https://biografiskleksikon.lex.dk/Theodor_Gliemann

Han fik udrettet meget, må man sige. Hvor kan jeg finde biografisk information om ham?

Bedste hilsner fra Morten Gliemann, chefguide på Schackenborg.

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig