Harald Klitgaard, 12.11.1855-19.5.1937, grosserer. Født i Frederikshavn, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). Som købmandssøn valgte K. at gå købmandsvejen og efter at have fået sin første indvielse til dette hverv i sin fødeby søgte han videre uddannelse i Kbh. og derefter i England hvor han erhvervede sig det købmandssyn og det engelske tilsnit der kom til at præge hans personlighed og virke gennem årene. Efter sin hjemkomst løste han, 25 år gammel, borgerskab som grosserer i Kbh. og etablerede Firmaet H. K. & Co. der meget hurtigt kom til at indtage en fremskudt stilling inden for smørbranchen. Da K. nedsatte sig 1880 havde den danske smøreksport til England endnu et ret beskedent omfang, men i den stærke udvikling der fandt sted i tiden op til den første verdenskrig indtog K.s firma en betydelig stilling. Og da erobringen af det engelske marked for dansk smør var en kendsgerning, var hans firma også blandt dem der bragte det sibiriske smør frem til Englandsmarkedet. Verdenskrigen satte imidlertid en stopper for denne virksomhed, og da K. i øvrigt, som årene gik, holdt stædigt fast ved de en gang anvendte forretningsmetoder, formåede hans firma ikke i tiden efter krigen at beholde sin tidligere omsætning i dansk smør, og dets placering blev dermed gradvis reduceret, indtil det endelig 1925 blev overtaget af Privatbanken. Året efter overgik forretningen til firmaet E. F. Esmann og blev siden likvideret. – K.s hurtige karriere henledte tidligt andre købmænds opmærksomhed på ham, og allerede 1894 valgtes han til medlem af Grosserersocietetets komité, et hverv han bestred helt op til 1920, først som menigt medlem til 1912, derefter som formand 1912–15 og endelig som næstformand – i hans gode ven C. C. Clausens formandstid – 1915–20. Inden for komiteen har K.s virksomhed i øvrigt naturligt i særlig grad været knyttet til smørnoteringsudvalget, for hvilket han igennem en lang årrække virkede først som næstformand og senere som formand, hvilket sidste hverv han endog bevarede helt op til 1927. Samtidig beklædte han formandsposten i bedømmelses- og voldgiftsudvalget inden for smørhandelen. – Også uden for grosserernes organisationsliv har K. beklædt mange tillidsposter i erhvervslivet; han var 1911–25 næstformand og 1925–28 formand i Privatbankens bankråd, i en årrække formand i bestyrelsen for akts. H. E. Gosch & Co.s Tændstikfabrikker samt næstformand i repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Endelig var han 1919–26 medlem af traktatkommissionen.

Familie

Forældre: købmand Valdemar K. (1822–88) og Betty Adelaide Lund (1836–1924). Gift 18.7.1891 i Ålborg med Ingeborg Dam, født 6.7.1867 i Ålborg, død 30.3.1951 i Kbh., d. af glasværksejer Carl Georg D. (1832–93) og Ida Damine Theodora Reinert (1835–1914).

Udnævnelser

R. 1898. DM. 1913. K. 1919.

Ikonografi

Mal. af Knud Larsen, 1916 (Borsen) og H. C. Barenholdt, 1935. Foto.

Bibliografi

H. K. 1894–1919, 1919. Borsen 20.5.1937. Inger Marie Plum i Erhvervshist. årbog XV, 1964 7–45. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig