Heinrich Otto Scheel, 1.11.1745-1.5.1808, officer, forfatter. Født i Rendsborg, død i Berlin. S. blev 1753 indskrevet som volontør ved artilleriet, blev 1758 fyrværker, 1760 stykjunker, 1762 kar. og virkelig løjtnant, 1764 premierløjtnant, 1772 kar., n.å. virkelig kaptajn, 1776 generaladjudant hos kongen. På grundlag af studier i Strasbourg udgav han 1777 Mémoires d'artillerie (2. udg. 1795); n.å. deltog han i et felttog med den preussiske hær, blev uden for tur 1781 kar. major på grund af sine "fortrinlige Fortjenester" og særdeles varmt anbefalet af general V. v. Huth, og s.å. fik han kgl. tilladelse til i arkiver og biblioteker i Kbh. at gøre studier til Frederik IVs krigshistorie. 1781 udsendte han et Prospectus og Subscriptions-Plan til Kong Friderich den Fierdes Krigs-Historie. Han benyttede meget flittigt tilladelsen og pressede samtidig på for at blive chef for holstenske eller norske artilleri, men således at han forblev i Kbh. med orlov for at drive sine studier. Man føjede ham og ansatte ham 1785 i Rendsborg som virkelig major og med orlov til Kbh. hvorfra han foretog en række rejser til krigsskuepladserne fra den store nordiske krig. Han var imidlertid ikke tilfreds endnu, han ville være premiermajor i Kbh. og have løfte om også fremtidig at forblive her, og da dette blev afslået søgte han tilladelse til "nogle Aar" at tjene i en "udenlandsk, berømt Armee" samt om et betydeligt kontant tilskud til trykningen af første bind af sit værk. Også dette blev afslået, han fik en begrænset rejsetilladelse til Berlin hvorfra han 1787 søgte og fik tilladelse til at træde i preussisk tjeneste, dog at han kunne kaldes tilbage hvis man fik brug for ham, og han skulle aflevere alle kort, planer og dokumenter som han dels selv havde samlet, dels arvet fra bedstefaderen H. H. Scheel. – I preussisk tjeneste blev han s.å. major, n.å. første direktør for ingeniørakademiet i Potsdam, senere oberstløjtnant, oberst og generalmajor. – Han var en meget begavet, ærgerrig, meget virksom, men også meget vanskelig mand. Det 1785 udkomne bind Krigens Skueplads er et stort og dygtigt topografisk-historisk, strategisk-taktisk arbejde der har meget af blivende interesse. Hans kort og planer er spredt i vore arkiver og biblioteker, en del af hans forarbejder findes i hærens arkiv.

Familie

Forældre: major, senere oberst Giord (Georg) Heinrich S. (1706–57) og Eisabe Dorothea Lützow (1716–90). Gift 1. gang 4.8.1775 i Kbh. (Petri) med Anna Cathrine Fortling, født 28.9.1758 i Kbh. (Petri), d. af fabrikant Jacob Fortling (1711–61) og Anne Christine Hellesen (ca. 1724–72). Ægteskabet ophævet. Gift 2. gang med Albertine Sophie Dorothea Necker, født 23.6.1770, død 29.12.1831 i Potsdam. Ægteskabet opløst 1804. – Bror til Moritz Scheel.

Udnævnelser

Kammerherre 1784.

Bibliografi

C. J. Anker: Biogr. data om 330 norske generalspersoner, Kria. 1885 222f. Bidrag til den store nord. krigs hist, udg. Generalstaben IX, 1932.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig