Jørgen N.H. Skrumsager, Jørgen Nielsen Hansen Skrumsager, 6.9.1841-6.1.1921, landmand, politiker. Født på Skrumsagergård i Sønder Bork, død i Københoved, begravet i Skrave. S. kom, skønt eneste søn, allerede i tiårsalderen hjemmefra da faderen, der selv havde fået en dårlig skolegang, ønskede sin søn den bedst mulige undervisning. Den fik han af degne han boede hos. Derefter tjente S. på forskellige gårde og kom 1859 for halvandet år som elev til Rødding højskole. Efter skoleopholdet fik han trods sin ungdom en forvalterplads hos H. D. Kloppenborg, Københoved; i samme by havde han senere flere pladser, og her købte han gård 1865 efter at han året forud havde aftjent sin værnepligt ved hestgarden i Kbh. Han havde nogle år været forlovet med H. D. Kloppenborgs eneste datter, men da faderen nægtede sit samtykke til forbindelsen, "bortførte" S. sin brud, og de blev viet hos præsten i Arrild før faderen kunne forhindre det. Først efterhånden jævnedes vejen mellem faderen og svigersønnen, men helt kunne den gamle ikke glemme, og i sit testamente gjorde han datteren arveløs, men overdrog hendes søn, den senere landdagsmand H. D. Kloppenborg, Bejstrupgård. Ved Kloppenborgs død 1882 flyttede S. ind på gården, men da sønnen 1893 blev myndig, flyttede S. tilbage til sit oprindelige hjem.

S. blev hurtigt en af Røddingegnens og med årene en af Nordslesvigs førende skikkelser, mindre i det praktiske end på det folkelige, nationale og kirkelige livs område. Han var dog fra 1872 til sin død formand for og i en lang årrække forretningsfører ved Sparekassen for Frøs og Kalvslund Herreder i Rødding. Fra 1869 bestyrede han sit sogns bogsamling som blev flyttet fra skolen til hans gård; hans hjem var et af de første, der – febr. 1870 – trådte ud af den prøjsiske statskirke, og han var en af de førende ved grundlæggelsen af Rødding frimenighed. Som i svigerfaderens dage blev også i hans tid storstuen på Bejstrupgård hver anden søndag brugt til frimenighedens gudstjenester. Ofte blev han brugt som taler ved folkelige møder først på egnen, senere både andetsteds i Nordslesvig og i kongeriget. Han var selvskreven til at komme med i Sprogforeningens bestyrelse, han var medredaktør af Sprogforeningens Almanak fra dens første årgang til 1914, og skrev her en lang række biografier og enkelte skønlitterære bidrag. Fra 1898 var han formand for udvalget for kristelig virksomhed i Nordslesvig.

Fra sidst i 70erne føltes S. mere og mere som sin egns førstemand. 1880 valgtes han ind i Haderslev kredsdag og sad der til 1905 selv om han kun med vanskelighed talte tysk. Under edsstriden var han det edsnægtende Haderslev vesteramts fører men glemte ikke samarbejdets nødvendighed og bidrog 1886 til samlingen omkring Gustav Johannsen. Han var medvirkende ved Vælgerforeningens dannelse, kom straks med i dens bestyrelse og blev efter P. Reimers' afgang 1907 foreningens formand, en stilling han beholdt indtil 1919. S. kom til at lede det politiske samarbejde i stærkt bevægede tider; men han besad både den myndighed og den rummelighed som dertil krævedes. Fra sine unge år havde H. P. Hanssen sluttet sig nær til S., og de to mænd stod gennem mange år i det nærmeste politiske samarbejde; i S.s sidste år kølnedes forholdet noget, og under grænsestriden delte han standpunkt med sine sønner. – Helstøbt og rodfæstet nød S. en sjælden agtelse i alle kredse i Nordslesvig, også i sine nationale modstanderes, og han vil for eftertiden stå som en af de smukkeste repræsentanter for den bondestand der i første række prægede den nationale kamp op til 1920. S.s erindringer om sin første hustru blev udgivet 1970 af Dorrit Andersen under titlen Ane Marie Skrumsager. Et lille mindeord skrevet for børn og venner. Det er forfattet kort efter hendes død 1895. I årene 1905–11 skrev han desuden det store utrykte erindringsværk Æt og Minder I-IV.

Familie

Forældre: gårdejer Niels Hansen Jørgensen (1792–1872) og Abelone Nielsdatter (1798–1866). Gift 1. gang 31.1.1866 i Arrild med Ane Marie Kloppenborg, født 1.9.1834 i Københoved, død 28.12.1895 sst., d. af gårdejer H. D. K. (1802–82) og Mette K. Thaysen (1804–78). Gift 2. gang 10.5.1899 i Sønder Lem med Laura Nielsine Marie Buch, født 13.3.1849 på Sønder Holmgård i Sønder Lem, død 24.8.1931 i Københoved, d. af gårdejer Niels Lauritsen B. (1809–72) og Maren Stokholm (1810–90). – Far til H. D. Kloppenborg-Skrumsager, Jutta Kloppenborg S. og Niels S.

Udnævnelser

K.2 1921.

Ikonografi

Mal. af Agnes Smidt, efter dette kopi (Folkehjem, Åbenrå). Foto.

Bibliografi

Rødding højskoles årsskr. 1930 60–71 og 1931 70–84 (S.s erindr.). – P. E[liassen] i Sprogforen.s almanak 1922, 1921 71–73. Thade Petersen: De sønderjyske frimenigheders hist., 1924 57–61. Gottfr. Horstmann: Erinnerungen aus verlorenem Land, Bordesholm 1925 173–78. H. P. Hanssen: Et tilbageblik I-IV, 1928–34. Hans Lund i Landet 4.9.1941. Morten Kamphövener: Skrumsager. En sønderjysk fører, 1959. To ungdomsvenner. H. P. Hanssen. H. V. Clausen, udg. Harald Jørgensen, 1962. G. Japsen: De nordslesv. sparekassers hist., 1970. – Papirer i Landsark., Åbenrå. – H. D. Kloppenborg-Skrumsager i Sønderjyske kvinder under fremmedherredømmet, udg. Hanne Jenssen m.fl. I, 1930 169–83 (om Anne Marie Kloppenborg). Kathrine Lycke sst. 184–91 (om Laura Buck). – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer (2)

skrev HANS-OLE MØRK

Under Bibliografi bør min fuldstændige udgivelse i 2007 af S.s erindringer Æt og Minder (udgivet hos Historisk Samfund for Sønderjylland) vel også nævnes, se:
https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=%C3%86t+og+Minder&select_material_type=bibdk_frontpage&op=S%C3%B8g&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=&form_build_id=form-LlgkxTHQZ8Ez7FqrzDVBFGUfTF39O_tUqoH1xr7eTQU&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage#content

svarede Ida Elisabeth Mørch

Tak for din kommentar. Dansk Biografisk Leksikon opdateres endnu ikke. Vi lader din kommentar stå til almindelig orientering.
Mvh. redaktionen

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig