Jørgen Rischel, 10.8.1934-10.5.2007, filolog, fonetiker. Jørgen Rischel tog nysproglig studentereksamen fra Nyborg gymnasium 1952 og studerede derefter nordisk filologi samt lingvistik, fonetik og eskimoisk sprog ved Kbh.s univ. Han modtog 1958 universitetets guldmedalje og tog magisterkonferens i nordisk filologi 1960 hvorefter han underviste i dansk ved universitetet i Bergen. Under et studieophold i USA var han tilknyttet Norwegian-English Dictionary Project ved University of Wisconsin. 1963 blev han fastansat ved Kbh.s univ., først som amanuensis i fonetik og 1968-78 som lektor i samme fag. 1974 blev Jørgen Rischel dr.phil. på en afhandling om grønlandske lydforhold, og han blev udnævnt til professor i lingvistik 1978. I 1981 blev Rischel kaldet til det ordinære professorat i fonetik der blev oprettet i forbindelse med hans vigtigste lærer Eli Fischer-Jørgensens afgang. Han beklædte professoratet til 1998.

Jørgen Rischels videnskabelige indsats spænder over nordisk filologi, eskimologi, almen lingvistik og eksperimentalfonetik, med tyngdepunkt i fonologien, læren om lydenes funktion i sproget. Karakteristisk for Jørgen Rischels videnskabelige arbejder er at analysen af et konkret sprogligt materiale og formuleringen af vigtige teoretiske problemstillinger, hyppigt med udgangspunkt i flere forskellige faglige traditioner, gensidigt belyser hinanden.

Inden for den nordiske filologi omfatter Jørgen Rischels arbejder bl.a. færøske tekstudgivelser, analyser af færøske og norske lydforhold samt grundige udredninger af trykforhold i moderne dansk. Rischels hovedværk er disputatsen Topics in West Greenlandic phonology fra 1974 der rummer dels en indgående analyse af en række centrale problemer i grønlandsk lydlære, dels en omfattende diskussion af den aktuelle fonologiske teoribygning, bl.a. af de sproglige reglers psykologiske realitet. I en række senere arbejder undersøgte Rischel grønlandske dialektforhold og spørgsmål vedr. den nye grønlandske retskrivning. Inden for eksperimentalfonetikken arbejdede Rischel især med talesyntese, dvs. automatisk frembringelse af syntetisk (dansk) tale. Jørgen Rischel gjorde endvidere en stor indsats for udforskningen af mlabriernes sprog, et austroasiatisk sprog talt i Nordthailand. Han gav en omfattende beskrivelse af sproget i Minor Mlabri - a Hunter-Gatherer Language of Northern Indochina, 1995.

Den internationale karakter af Jørgen Rischels forskning viste sig bl.a. ved at han i 1978 var gæsteprofessor i USA og siden 1981 er redaktionsmedlem for International Journal of American Linguistics. Blandt Jørgen Rischels øvrige faglige tillidshverv kan nævnes at han 1965–76 var sekretær og 1976–79 formand for Selskabet til udgivelse af færøske kildeskrifter og studier, og at han 1978-86 var formand for Lingvistkredsen i Kbh. 1965–70 fungerede han som redaktionssekretær, og fra 1981 som medredaktør, for tidsskriftet Acta linguistica Hafniensia, og han har arrangeret flere internationale faglige møder. 1978 blev han indvalgt i Det kongelige danske videnskabernes selskab.

Familie

Jørgen Rischel blev født i Kullerup på Fyn.

Forældre: sognepræst Ejner Rischel (1900–80) og organist Gunnild Severinsen (1906-96). Gift 19.5.1961 i Kbh. (Holmens k.) med kunsthåndværker Anna-Grethe Andersen, født 7.5.1935 i Kbh. (Hellig Kors sg.), datter af orgelbygmester Poul-Gerhard Andersen (1904–80) og Elise Johanne Nielsen (født 1908).

Udnævnelser

R. 1991.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Kbh.s univ. årbog 1973–74 146. – Kbh.s univ. 1479–1979, red. Sv. Ellehøj IX, 1979.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig