Jürgen Farensbach, Jürgen von Farensbach, 1551 el. 1552-17.5.1602, oberst, vojvod. Født på Nelwa i Wieck, Estland, død ved Fellin. F. var den fødte eventyrer og soldat. Allerede som dreng fik han en militær uddannelse i svensk tjeneste og gennem 1560'erne kæmpede han så forskellige steder som Frankrig, Ungarn, Nederlandene og Livland. 1572 udmærkede han sig på russisk side mod tartarerne ved Oka. F. kom i dansk tjeneste 1575 takket være statholderen på Øsel Claus von Ungern der i et brev af 9.6.1575 til Frederik II anbefalede F. som en mand der kendte russernes skikke og militære færdigheder. Den unge berejste krigskarl vandt straks den danske konges bevågenhed og blev udnævnt til hofmarskal. I krigen mellem Polen og Danzig 1576-77 hvor Danmark forsyningsmæssigt og pekuniært støttede Danzig deltog F. som ritmester og blev såret; ved oberst Hans Winkelburgs død blev F. aug. 1577 udnævnt til oberst. Da statholderen over Øsel Vincens Juel sept. 1579 druknede blev F. midlertidigt udnævnt til statholder for senere, 29.3.1581, at blive forlenet med Øsel på livstid kvit og frit. Han fik herigennem en stærk stilling på øen som han udnyttede til at gennemføre administrative og finansielle reformer. Med Frederik IIs tilladelse deltog F. 1580 i Stephan Bathorys felttog mod den russiske zar og medvirkede ved erobringen af fæstningerne Velizj og Velikije Luki. I felttoget 1581 mod Pskov deltog F. med et regiment skotske og tyske tropper. Fra sin deltagelse i felttogene mod zaren havde F. et tilgodehavende hos den polske konge på over 30000 daler som han forgæves gjorde krav på. I dec. 1583 indvilgede F. da i at blive oberst for den vendiske kreds i Livland og fik tildelt slottet Karkus som erstatning for de gjorte udlæg. Nu brød imidlertid Frederik IIs vrede løs. Kongen befandt sig netop i konflikt med Polen over Kurland stift og følte sig sveget ved F.s optræden. F. blev suspenderet, og da han i foråret 1584 nægtede at overgive Arnsborg slot til Frederik IIs udsendinge opfattedes det fra dansk side som oprør. I aug. 1584 sendtes en flåde under Peder Munk og Hak Ulfstand til øen for at genoprette ordenen. I F.s fravær overgav hans hustru efter nogle dages forløb Arnsborg slot hvor en ny statholder blev indsat. F. der følte sig misforstået og bagtalt i Danmark fik senere markgreven af Brandenburg til at tale sin sag for sig hos Frederik II men den danske konge ville ikke godtage hans forklaringer. F.s senere karriere hører Polens og Sveriges historie til. Til sin død tjente han den polske konge og havde således befalingen over de polske tropper da Sigismund 1598 begav sig til Sverige. Da hertug Karl førte krigen over til Estland, blev F. såret ved kampen om Fellin og døde af sine sår.

Familie

Forældre: Wolmar F. og N. N. Kursell. Gift 1581 med Sophia von Fircks, ca. 1542-98, enke efter Thies von der Recke.

Bibliografi

K. H. von Busse: Herzog Magnus, König von Livland, Lpz. 1871. Th. Schiemann: Charakterköpfe und Sittenbilder aus der balt. Gesch. des 16. Jahrhs., Mitau 1877 49-76. Paul Simson: Gesch. der Stadt Danzig II, Danzig 1918 297-307. Heinrich von Staden: Aufzeichnungen über den Moskauer Staat, udg. Fr. Th. Epstein, 2. opl. Hamburg 1964 = Abhandl. aus dem Gebiet der Auslandskunde. Univ. Hamburg XXXIV 34 note 2. – Breve og indberetn. til Fr. II i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig