J.A.D. Bildsøe, Jens Arnold Diderich Jensen Bildsøe, 24.7.1849-24.11.1936, søofficer, ekspeditionsleder. Født i Flensborg, død på militærhosp., Kbh., urne på Holmens kgd. B. blev 1871 sekondløjtnant i flåden, 1873 premierløjtnant og 1886 kaptajn, afgik som sådan 1892 og blev 1901 kar. kommandør. 1881–83 ledede han den militære opmåling i de danske farvande, blev 1887 kontorchef i marineministeriet og 1889 navigationsdirektør, tog sin afsked som sådan 1921. – 1877 deltog B. i den af K. J. V. Steenstrup ledede ekspedition til Frederikshåbs distrikt og påbegyndte her opmålingen og kortlægningen af den ca. 800 km lange strækning af Grønlands vestkyst fra 611/3° til 681/3°n. br. hvor store dele af yderkysten kun var mangelfuldt kendt og indlandet, fjordene og indlandsisranden så godt som ukendt. Yderdistriktet opmåltes, og fremtrædende punkter på landet bestemtes medens derimod isvanskeligheder og usædvanlig urolige vejrforhold dette år hindrede ekspeditionen i at trænge ind i indlandet. 1878 fortsattes arbejdet under B.s ledelse og kysten kortlagdes fra Ameralikfjorden til Tiningnertôq syd for Frederikshåbs isblink, ligesom der foretoges undersøgelser af forskellige af "vesterbygden"s ruingrupper. Fra 14.7. til 5.8. foretog B. med trækslæder en vandring ind over indlandsisen i Frederikshåbs distrikt. Turen besværliggjordes overordentlig meget ved dybe bræspalter og smeltevandselve, men det lykkedes desuagtet at nå de siden efter lederen opkaldte "Jensens nunatakker" ca. 70 km fra isranden; den største nåede højde over havet var 1543 m. Denne i den nyeste tid første indtrængen i Grønlands indre blev af betydning for den senere indlandsisforskning såvel ved de foretagne moræneundersøgelser, opmålinger og tegninger af isen som ved sin banebrydende karakter. -1879 ledede B. derefter en ekspedition til Nordgrønland og opmålte og kortlagde kyststrækningen fra Kangâtsiaq til Holsteinsborg (681/3°-67°). Efter en længere pause foretog han på ny 1884 og 1885 ekspeditioner til Grønland; på den første af disse måtte han på grund af dødsfald selv tillige varetage hvervet som ekspeditionens botaniker. På disse to ekspeditioner opmåltes kysten mellem Godthåb og Holsteinsborg. Der foretoges korte ekskursioner ind på indlandsisen forskellige steder med undersøgelse af nunatakkernes vegetation, ligesom B. identificerede Itivdleqfjorden og fjeldet Qáqatsiaq med Halls Christian IVs fjord og Mount Cunningham. Desuden undersøgtes en række af vesterbygdens ruingrupper i Godthåbs fjordkompleks og Ameralik. Ekspeditionerne hjembragte mineralogiske og botaniske samlinger.

Sine iagttagelser på disse ekspeditioner har B. offentliggjort i Medd. om Grønland og i et lille skrift om indlandsisen (1888). Desuden har han udgivet Lærebog i Navigation I-II, 1903–04, 2. udg. 1914–19, Kortfattet Navigationslære, 1908, 4. udg. 1929, Grundrids af Læren om Ebbe og Flod, 1899, Danske Søfartslove i Uddrag, 1908, 3. udg. 1927, 3. tillæg 1935 samt Nautisk Almanak, 1891–1930. Medlem af Geografisk selskabs bestyrelse 1914–31, æresmedlem af samme og 1921–26 medlem af kommissionen for navigationseksamen.

Familie

Forældre: købmand og fabrikejer Hans Jensen (1816–76) og Johanne Magdalene Ahlers (1811–81). Navneforandring 25.11.1911. Gift 1. gang 31.3.1887 i Gerslev, Holbæk amt, med Manna Helene Grove, født 5.6.1861 i Kbh. (Holmens), død 26.7.1903 sst., d. af fyrinspektør og -ingeniør C. F. G. (1822–83) og Cecilie H. Johnsen (1837–1909). Gift 2. gang 18.5.1904 i Kristiania med Frederikke Magdalene (Magda) Bendz Kielland, født 2.8.1880 i Kristiania, død 18.6.1943 på Esbønderup sygehus, d. af løjtnant, kartograf Jacob K. (1850–88) og Wennicke Kirstine Grove (1856–1920).

Udnævnelser

R. 1880. DM. 1894. K.2 1921.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Rejseberetn. i Medd. om Grønland I, 1879; II, 1881; VIII, 1883–89. Thorvald Kornerup: Oversigt over Medd. om Grønland 1876–1926, 1926. – Levnedsberet-ning i ordenskapitlet. Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig