Jacob Gevecke, Jacob Geuke, 9.9.1617-9.12.1699, officer. Født i Burg på Femern, død i Nakskov, begravet sst. G. var 1645 kvartermester i hæren i Skåne, senere kaptajn i Flandern m.m. Fra foråret 1657 var han major i Ulrik Christian Gyldenløves dragonregiment i Skåne, og i jan. n.å. deltog han i kampen på Fyn. Aug. s.å. deltog han som oberstløjtnant i forsvaret af Kbh. og ledede i okt. et forsøg på fra søsiden at overrumple Kronborg, men kommandoet adsplittedes af storm; G. selv blev ud for Tuborg fanget af svenskerne og ført til Helsingør hvor han færdedes omkring på æresord indtil han i nov. brød dette og undkom til Kbh. Forgæves søgte han derefter ved fangeudveksling at komme ud af den "labyrint" hvori han var kommet ved sin flugt da svenskerne vedblev at efterlyse ham. 1659 hvervede han i Holsten et rytterregiment til Hans Schack og deltog med dette med hæder i slaget ved Nyborg s.å. 1661 blev han kommandant i Nakskov og var derefter en tid oberstløjtnant i infanteriet. 1671 blev han atter oberstløjtnant i rytteriet og n.å. oberst reforme (overtallig). 1675 hvervede han et rytterregiment og deltog i krigen omkring Wismar, forblev med regimentet i egnen der indtil foråret 1677 hvorpå han en kort tid deltog i krigen i Skåne. S.å. blev han atter kommandant i Nakskov, men ved reduktionen kom han på vartpenge, blev 1683 igen kommandant i Nakskov, 1685 på Kronborg, 1692 generalmajor, fik afsked 1694 og som pension Lundegård (nu Christiansdal) ved Nakskov for livstid. 1665 købte han Søllestedgård, ejede en tid også Øllingesøgård og havde ligeledes ejendomme i Nakskov.

Familie

Forældre: borgmester Jacob G. og Vibeke Ellers (Ehlers). Gift 1. gang med Jeanne (Johanne) Marie Stenier (Stenies) (Sattlerin), død tidligst 1663 (gift 1. gang med lic. Wallraven). Gift 2. gang 1665 (tilladelse 13.6.) med Elisabeth Catharine Daldorf, begr. 30.6.1698 i Nakskov (gift 1 . gang med N.N.), d. af Henning D. til Flügge og Bugendorf på Femern og Øllingesøgård m.m. på Lolland og Anna Steensen el. måske af gottorpsk tøjmester Johan D. (død tidligst 1654) og Vibe Struve (død 1659).

Bibliografi

Danm.s adels årbog XLVIII, 1931 II 121. Pers.hist.t. 3.r.V, 1896 287f. Søren A. Sørensen: Kbh.s belejring 1658-60, udg. P. F. Rist og H. W. Harbou, 1896. N. P. Jensen: Den skånske krig, 1900.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig