Johan Ankerstjerne, Johan Martin Christoffer Ankerstjerne, 13.4.1835-7.1.1913, købmand, legatstifter. Født i Randers, død sst., begravet sst. A. kom 1849 i handelslære hos E. Ove i Randers og forblev der til han 1859 selv begyndte en købmandsvirksomhed som fra en beskeden detailforretning udviklede sig til en engrosforretning (1867) der efterhånden voksede sig så stor at den en overgang var en af Jyllands største. Selv om A. ikke havde de føreregenskaber der gjorde en mand som Hans Broge til et enhedsmærke for den jyske købmandsstand og en vejleder for landmænd blev han i kraft af sine rige købmandsevner og sit frodige initiativ en af sin samtids kommercielle forgrundsfigurer der med iver deltog i den betydelige udvikling som prægede dansk erhvervsliv i årene efter 1864. En tid var han stor korneksportør til Norge og England, men da Danmark senere blev en endnu større importør af korn og foderstoffer var han også med på dette felt. Særlig interesserede dog smøreksporten ham og han var en af de mænd som her gjorde en stor indsats, bl.a. var han virksom for afholdelsen af de første smørudstillinger, ved hvilke han var smagsdommer. Også svineavlen og slagterivirksomheden havde i høj grad hans interesse, og den tiltagende udførsel af kvæg og andre landbrugsprodukter bevirkede at A. var med til at danne Randers Dampskibsselskab af 1866 der senere optog Aarhus Dampskibsselskab i sig og sluttelig gik op i DFDS. Ved dannelsen 1896 af Korn- og Foderstof Kompagniet, en sammenslutning af en række storkøbmænd inden for korn- og foderstofbranchen i Østjylland, indgik A.s korn- og foderstofforretning i sammenslutningen. Han fortsatte dog med at lede hvad der nu blev Randers-filialen indtil 1900 da han fratrådte og desuden afstod sine øvrige købmandsforretninger for resten af sine dage at leve en privatmands stille og tilbagetrukne tilværelse. Ved oprettelsen af villa Mercur som afgiver friboliger for værdige og trængende handelsmænd, deres enker og døtre i Randers, satte han sig i disse år et smukt og varigt minde. 1876–94 var A. medlem af Randers byråd, og han beklædte desuden adskillige andre hverv, bl.a. som bestyrelsesmedlem af forskellige selskaber. Han ejede flere herregårde, 1892–1907 Nibstrup, 1896–1913 Bjellerup Ladegaard, 1900–12 Vindum Overgaard, 1912–13 Nørlund. A. var en storslået købmandsnatur, men ikke let tilgængelig; i pengeforhold kunne han i visse situationer være meget påholdende, i andre meget rundhåndet. Han døde som en meget rig mand, og i henhold til hans testamente oprettedes bl.a. et legat under navnet Etatsraad, Købmand J. Ankerstjernes og Søster Mathilde Ankerstjernes Legat. Det bestyres af Randers byråd, og dets indtægter uddeles til værdige trængende i portioner på livstid. -Etatsråd 1894.

Familie

Forældre: økonom ved Randers hospital Gustav A. (1797–1877) og Mette Marie Nielsen (1803–81). Ugift.

Udnævnelser

R. 1877. DM. 1888. K.2 1906.

Ikonografi

Mal. af N. V. Dorph, 1905 (Randers rådhus). Foto.

Bibliografi

Børsen 8.1.1913 og 11.4.1935. Århus stiftstidende 8.1.1913. Ib Gejl og Christian R. Jansen: Korn, købmænd og kornkompagni. Korn- og foderstofhandelen 1880erne-1960erne, 1971.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig