Johan Conrad Spengler

Johan Conrad Spengler, 22.7.1767-1.3.1839, kunstkammerforvalter. Født i Kbh. (Ty. réf.), død sst. (Ty. réf.), begravet sst. (Ass.). S. skal en kort tid have besøgt akademiet og opholdt sig 1787–90 i Italien, Frankrig og England. Allerede 1789 fik han dog ekspektance på sin fars stilling efter at en ældre bror Lorenz, der oprindelig var udpeget til embedet, blev sindssyg. Efter hjemkomsten fra udlandet blev S. medhjælper på kunstkammeret og deltog her 1794 ved Christiansborgs brand aktivt i redningen af samlingen. Efter faderens død overtog han 1807 hvervet som forvalter af kunstkammeret. I årene forinden havde han gentagne gange opholdt sig i udlandet (1794–95 i Sverige og Norge, 1798–1800 i Frankrig og 1803 i Berlin, Dresden og Wien). S.s vigtigste indsats bestod i hans medvirken ved kunstkammerets omorganisering og indretningen af kunstmuseet i Dronningens tværgade (nu nr. 7) og Det kongelige billedgalleri på Christiansborg i løbet af 1820erne. I forbindelse med billedgalleriets åbning 1827 udsendte S. et stort katalog over malerisamlingen. Heri redegøres også for principperne bag den omfattende "scientifiske" systematisering af billederne der nu ophængtes efter lande og skoler i en kronologisk rækkefølge. S.s konsekvente omordning af den kongelige malerisamling repræsenterer et væsentligt fremskridt, men blev dog efter hans død underkastet en kritisk revision af efterfølgeren N. L. Høyen. Vigtigst var her den markante udvidelse af den danske afdeling med inddragelse af samtidige kunstneres værker og den langt mere konsekvente og kyndige klassificering af malerierne efter kvalitet. – Trods sin beskedne litterære produktion blev S. 1817 medlem af Danske selskab. Han forøgede sin fars samling af håndtegninger og grundlagde selv en samling danske tegninger som delvis blev overtaget af staten (kobberstiksamlingen) efter hans død. Han udgav 1818 et supplement til N. H. Weinwichs kunsthistorie (1811) og skrev en afhandling om Marcus Tuscher i Nye Danske Magazin IV, 1823.

Familie

Forældre: hof- og kunstdrejer, senere kunstkammerforvalter Lorenz S. (1720–1807) og Gertrud S. Trott (1739–89). Ugift.

Udnævnelser

Justitsråd 1825. Etatsråd 1837. – R. 1829.

Ikonografi

Tegn. af G.-L. Chrétien, stik formentlig af samme. Tegn. af J. L. Lund (Fr.borg). Mal. af samme, 1834, efter dette tegn. af L. Frølich og af J. V. Gertner.

Bibliografi

Louis Mourier i Geneal. og biogr. ark., 1840–49 292–314. Lorenz Frølich. Egne optegn, og breve, udg. F. Hendriksen, 1920–21. Peter Hertz i Kunstmuseets årsskr. IX-X, 1921–23 382–90 og XI-XII, 1924–25 290–352. Otto Andrup: Den kgl. saml. på Rosenborg, 1933 24–27 51–55. Kl. Kjølsen i Christiansborg slot, red. Kr. Hvidt m.fl. II, 1975 170–72.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig