Johan Kuhn, Johan Ludvig Kuhn, 29.5.1876-4.3.1943, læge. Født i Randers, død i Gentofte, urne på Hellerup kgd. K. blev student 1894 fra Randers og medicinsk kandidat 1901. Efter eksamen var han et halvt år skibslæge i ØK, hvorefter han gjorde tjeneste ved forskellige hospitaler. I nogle måneder 1903 var han konst. distriktslæge i Hørsholm, konst. sygehuslæge ved Usserød sygehus og læge ved Nivågårds hospital, var derefter i to år assistent ved Skt. Lucasstiftelsen hos professor Johannes Kaarsberg og foretog studierejse til Paris (gynækologi), men efter turnustjenesten nedsatte han sig 1907 som praktiserende læge i Hellerup hvor han virkede til sin død. Selv om han var en dygtig og samvittighedsfuld læge, var det dog ikke som sådan han blev kendt. Hans indstilling var den at lægen har et dobbelt ansvar, ansvaret for sine patienter og ansvaret over for samfundet. Efterhånden som den sociale forsorg blev udbygget og sygdomsbekæmpelsen og sygdomsforebyggelsen sattes mere og mere i system, blev lægen en af samfundets vigtigste tillidsmænd og den praktiserende læge en forpost i ildlinjen. Denne indstilling drev K., der var i besiddelse af en skarp hjerne og en smidig forhandlingsevne, frem til at blive en realpolitiker af rang. Lægen og samfundet var det ledemotiv der gik igen i hans fagpolitiske arbejde. Han blev medstifter af Foreningen af yngre læger 1904, medlem af dens bestyrelse og dens formand 1905–06. Det lykkedes ham at få foreningen optaget som en kredsforening inden for Alm. dansk lægeforening, i hvis hovedbestyrelse han havde sæde 1907–13, og at forbedre de unge hospitalskandidaters kår i betydelig grad. Han fungerede som formand i lægeforeningen 1912–13 og var medlem af repræsentantskabet 1914–17. I forhandlingerne mellem lægerne og sygekasserne tog han aktivt del og fejrede her sine første forhandlingstriumfer. Han var medlem af Sygekasselovskommissionen 1910–11. K. øvede tillige en betydelig indsats i medicinalkommissionen af hvilken han var medlem 1905–21. Han var medlem af overvoldgiftsretten 1913–25, af mæglingsrådet angående den kommunale lægehjælp (hvert andet år formand) fra 1914, af sygekassevoldgiftsrådet 1915–25, ekstraordinært medlem af retslægerådet fra 1920, af Invalideforsikringsretten fra 1921 og redaktør af Ugeskrift for Læger fra 1922. Han stillede forslag om oprettelse af et aktieselskab til køb af Domus medica, han var medstifter af aktieselskabet Lægernes hus og næstformand i bestyrelsen for dette 1921–32. 1921 modtog han en hædersgave fra Den alm. danske lægeforening.

K. blev medlem af en række kommissioner. Hans forslag til løsning af spørgsmålet om kroniske syges forsikring dannede grundlag for den derhen hørende bestemmelse i sygekasseloven af 1915. Det var kun naturligt at det blev K. der holdt forelæsninger om dansk sygekassevæsen ved folkeforbundets interchange i Kbh. 1924, 1926 og 1929. Endvidere holdt han to forelæsninger på Sorbonne i Paris om samme emne marts 1927, og efter indbydelse af fransk hygiejneselskab foredrag i Institut Pasteur om dansk sociallovgivning okt. 1927, foredrag der vakte stor opmærksomhed i Frankrig og beundring for de danske sociale og hygiejniske foranstaltninger for folkesundhed og folkeforsorg. Som redaktør af den faglige del af Ugeskrift for Læger udøvede han en stærk indflydelse på al dansk lægepolitik, og hans liv var en fortsat utrættelig indsats for hans fag, hans stand og derigennem for det samfund han tilhørte.

Familie

Forældre: overlæge, senere etatsråd Ludvig Jacob K. (1827–99, gift 2. gang 1881 med Frederikke Sarine Ludovica Ida Faber, 1838–1927) og Johanne Caroline Juliane Faber (1841–79). Gift 1. gang 9.7.1904 i Roskilde (b.v.) med Olga Philip, f. Ruben, født 28.3.1867 i Kbh. (Mos.), død 27.11.1928 sst. (gift 1. gang 1887 med grosserer Oscar Philip, 1854–1937), d. af etatsråd, fabrikejer Bernhard Harald R. (1829–96) og Ida Coppel (1845–1913). Ægteskabet opløst 1917. Gift 2. gang 20.2.1935 i Helsingør (b.v.) med fysioterapeut Else Marie Saurbrey, født 17.3.1900 i Dyrehavehus ved Tureby, d. af overjæger, forpagter Frederik Christian Sophus S. (1861–1932) og Sigismunda Ulrich (1867–1954).

Udnævnelser

R. 1927. DM. 1939.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

M. Fenger, S. Krage og V. A. Fenger i Ugeskr. for læger CV, 1943 225–28. Politiken 5.3. s.å. V. Christophersen: Den alm. da. lægeforen. 1857–1932, 1932 31 59 94–98 141 159 170 172. Den alm. da. lægeforen. 1857–1957, red. V. A. Fenger, 1957 175.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig