Johan Lorentz, 1610-19.4.1689, organist. Født i Flensborg, død i Kbh., begravet sst. (Nic. k.). L. fik 1629 på Christian IVs foranledning ansættelse som organist ved Frue kirke, men drog allerede 1631 med orlov et par år til Italien og Tyskland for videre uddannelse. Efter sin hjemkomst 1633 eller 1634 blev han en del anvendt ved hoffet, dels under den indkaldte Heinrich Schütz" øverste ledelse ved de store musikalske opbud i anledning af den udvalgte prins Christians bryllup 1634 med prinsesse Magdalena Sibylla af Sachsen, dels i en længere årrække som vikarierende organist ved hoffet i de faste organister Michael Cracowits og Enwald Hintzes forfald og desuden en række år som lærer for den senere Christian V. Sin faste tilknytning til dansk musikliv fik L. som organist ved Nicolai kirke, en stilling han beklædte fra ca. 1634 til sin død. På kirkens orgel, bygget af faderen og det mest berømte i København, gav han efter oprindelig nederlandsk mønster koncert tre gange ugentlig i en eftermiddagstime og høstede derved ikke alene sine bysbørns taknemmelighed, men også respektfulde udtalelser af udlændinge. L. var tillige fra 1640 indehaver af organistembedet ved Christianshavns kirke og fra 1646 ved Holmens kirke, begge besørget ved vikar. Han er også kendt som komponist fra danske, tyske og især svenske håndskrifter af et stort antal små klaver- og orgelstykker, mest af danseagtig karakter, som muligvis har været benyttet af ham i hans undervisning. Desuden er der i skrifter af P. H. Resen (Descriptio Samsoae, 1675, og Kong Frederichs den Andens Krønicke, 1680) bevaret nogle folkevisemelodier efter hans nedskrift. Værker i større format af ham er ikke kendt. 1654 fik L. efter vicekapelmester Jacob Ørns død tillagt Skt. Gertruds vikari i Roskilde og fik det fra 1671 i arv og eje. Sammen med sin tredje hustru og to børnebørn omkom han ved operahuset ved Charlotte Amalienborgs brand.

Familie

Forældre: orgelbygger Johan L. (ca. 1580-1650) og Margarethe Hollander. Gift 1. gang 27.7.1635 i Hamburg med Gesa Prætorius, døbt 28.2.1613 i Hamburg, død maj 1659, d. af organist ved Petri k. i Hamburg, senere domvikar og dekanus Jacob P. (1586-1651) og Margaretha v. Kampe. Gift 2. gang før 1663 med N.N. Gift 3. gang med N.N. Clausdatter, død 19.4.1689 i Kbh., d. af sognepræst i Brønshøj Claus Pedersen Utterslev (Mule) (død 1682, gift 2. gang 1676 med Kirsten Clemensdatter, død 1687, gift 1. gang 1640 med sognepræst i Gentofte Jørgen Iversen, ca. 1614-57, gift 2. gang 1658 med sognepræst i Gentofte Rasmus Olufsen, ca. 1627-72) og Elline Nielsdatter (ca. 1638-74).

Bibliografi

J. L.: Klavierwerke, udg. Bo Lundgren, Lund 1960. -Nye saml. til den da. hist., udg. R. Nyerup og P. F. Suhm III, 1794 180f. Kirkehist. saml. 3.r.I, 1874-77 467. Kong Chr. den fjerdes egenhændige breve, udg. C. F. Bricka og J. A. Fridericia V, 1883-85 (fot. optr. 1969) 555; VII, 1891 (fot. optr. 1970) 123. - André Pirro: Dietrich Buxtehude, Paris 1913. Niels Friis i Hist. medd. om Kbh. 4.r.II, 1949-52 426-39. Samme: Orgelbygning i Danm., 1949 (2. udg. 1971). N. Schiorring: Det 16. og 17. årh.s verdslige da. visesang I, 1950 189 362f. Samme i Danm.s gamle folkeviser XI, 1976 14. Bo Lundgren i Bericht über den 7. internationalen musikwissenschaftlichen Kongress 1958, Kassel 1959 183-85. Samme i Svensk t. for musikforskn. XLIII, Sth. 1961 249-63.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig