Johan Neve

Johan Neve, 23.7.1647-23.12.1718, kollegiedeputeret. Født i Rendsborg, død i Kbh., begravet sst. (Nick.). De økonomiske forhold i hjemmet var ikke gode, og som den ældste af fjorten søskende begyndte N. sin løbebane som lakaj hos Griffenfeld. Senere blev han skriver hos den danske ambassadør Just Høg og fulgte 1676 med ham til Nijmwegen. Derpå tjente han som privatsekretær hos rentemester H. v. Stöcken indtil 1681 og blev s.å. udnævnt til renteskriver. 1683 overtog han opgørelsen af regnskabet mellem staten og dens sendebud hos fremmede magter og blev 1685 chef for tyske assignationskontor. 1694 blev han bogholder ved det norske nationalregiment til hest og udnævntes 1699 til tysk sekretær og assessor i rentekammeret. Inden for rentekammeret avancerede han 1700 til kommitteret og n.å. til kommercesekretær ved de tyske og norske forretninger. 1712 overgik han som deputeret til generalkommissariatet, og endelig blev han 1716 deputeret for finanserne. Den store nordiske krigs udbrud bevirkede at han, der allerede tidligere havde været anvendt i udenrigstjenesten, blev taget i brug til vigtige diplomatiske sendelser. 1709 forhandlede han med de gottorpske udsendinge om fællesregeringens forhold, og det lykkedes ham at tilvejebringe den såkaldte Rendsborg-reces. I vinteren 1709-10 under Skånes besættelse var han chef for forplejningsvæsenet, og sommeren efter sendtes han til Hannover for hos kurfyrsten at opnå et lån på 700 000 rdl. N. var en duelig og meget anvendelig embedsmand og samtidig en varmtfølende og patriotisk natur. – Kammerråd 1701. Justitsråd 1707. Etatsråd 1709.

Familie

Forældre: borgmester og postmester i Rendsborg Rotger N. (1613-85, gift 2. gang 1659 med Sophie Elisabeth Kulemann) og Cecilia Jonsen (død 1658). Gift 1. gang med Dorothea Hedevig Wilhelm. Gift 2. gang med Maria Holm, d. af lector teol. i Kristiania, assessor consistorii, mag. Peder Jacobsen H. (1625-98) og Martha Schumacher (gift 1. gang med Børge Jansen Roerkarle, død 1671). Gift 3. gang med Magdalene Berg (gift 1. gang med Niels Madsen Norup), begr. 3.4.1734 i Nick., d. af Niels Nielsen B.

Bibliografi

Danm.-No.s traktater 1523-1750, udg. L. Laursen IX, 1933. – Bidrag til den store nord. krigs hist., udg. Generalstaben I–III, 1899-1906.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig