Johannes Dros

Johannes Dros, d. 29.1.1289, ærkebiskop. Død på bispeborgen Åhus i Skåne. Som kannik i Lund i 1250erne deltog D. som en af ærkebiskop Jakob Erlandsens forhandlere i striden med kongehuset; han var med til at samle og tilrettelægge en fremstilling af sagens gang. Senere synes han lige som flere andre af domkapitlets medlemmer at have nærmet sig det kongelige parti i kirkekampen; 1274 efterfulgte D. Erland Erlandsen som ærkedegn da denne blev ærkebiskop efter Jakob Erlandsens død. 1280 valgtes D. selv til ærkebiskop ved et enstemmigt valg (der i et pavebrev omtales som sket "lige som ved inspiration"). Paven benyttede dog en formalitet til at forhale hans endelige indsættelse; først 1282 kunne D. vende hjem fra kurien og tiltræde embedet. Som ærkebiskop deltog han i rigsmøderne i 1280erne og efter Erik Klippings død kronede han juledag 1287 den unge Erik Menved til konge.

Familie

Mor: Gerike.

Bibliografi

Lunde domkapitels gavebøger, ved C. Weeke, 1884-89 23. Annales Danici medii ævi, ved Ellen Jørgensen, 1920. Acta processus litium, ved A. Krarup og W. Norvin, 1932. Bullarium Danicum, ved A. Krarup, 1932. -Niels Skyum-Nielsen: Kirkekampen i Danm. 1241-1290,1963.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig