Johannes Lehm Laursen, Johannes William Lehm Laursen, 16.10.1905-15.3.1993, stadsbibliotekar. Født i Vejle (Skt. Nikolaj). Efter studentereksamen 1923 begyndte L.L. sin uddannelse i hjembyen Vejle 1926 med afgangseksamen fra Statens biblioteksskole 1930. Han fik sit bibliotekariske virke i Frederiksberg kommunebiblioteker 1931–73, dog 1930–38 også beskæftiget som ass. bibliotekar ved Danmarks tekniske bibliotek og som Dansk forfatterforenings bibliotekar og arkivar 1930–44. Med betydelige pædagogiske evner underviste han i en række år på biblioteksskolen og på boghandlerfagskolerne. Blandt hans mange faglige tillidsposter kan nævnes, at han var Danmarks biblioteksforenings første pressesekretær 1941–43. -L.L. blev G. Krogh Jensens nærmeste medarbejder og viderefører af hans arbejde, koncentreret omkring den fremragende hovedbiblioteksbygning 1935, hvis vedligeholdelse og stadige modernisering han har skildret i skriftet En biblioteksbygning. Anlæg, funktion, resultater, 1960. Fra 1937 var hans tanker om læsesalen – "det uopdagede bibliotek" – udformet og publiceret i Bogens Verden, 1937 og 1940 og diskuteret i Bibliotekaren 1942. Han skrev om dette arbejdsområde i Lærebog i Biblioteksteknik, 1945, 1952 og 1959, og hans syn på læsesalen med særlig bibliotekarisk leder og et omfangsrigt materiale fik betydning især i de større folkebiblioteker. Er udformningen af læsesalen end senere af samfundsmæssige grunde ændret en del, har denne kvalitetsbetonede læsesalsform dog nok i sig båret kimen til vore dages informationsbibliotek.

1954 blev L.L. Krogh Jensens efterfølger som stadsbibliotekar, og han videreførte i 1950erne den allerede påbegyndte filialudbygning i kommunen. 1958 fremlagde L.L. i Bogens Verden sine tanker om de storkøbenhavnske bibliotekers problemer, nærmere udbygget for Biblioteksforeningen for Storkøbenhavn 1959. Han foreslog bl.a. her en fælles bogvalgspolitik, fælles kataloger, spec. over anskaffelser af udenlandsk litteratur, den sidstnævnte realiseredes. Efter vedtagelsen af den nye bibliotekslov af 1965 kunne den af ham foreslåede fri låneret for benyttere i Storkøbenhavn gennemføres som for hele landet. Et derefter oprettet arbejdsudvalg for de storkøbenhavnske folkebiblioteker videreførtes i det nuværende De storkøbenhavnske folkebibliotekers samarbejdsudvalg som institution til igangsættelse og videreførelse af fælles opgaver. Hans idé om et depotbibliotek for området gennemførtes som et landsdækkende depotbibliotek for folkebibliotekerne, hvis første bestyrelsesformand L.L. blev 1967–73. Udover de faglige indsatser har L.L. haft en levende interesse for arbejdet med bogen, bibliografisk bl.a. med Litteratur om Frederiksberg, 3. udg. 1950 og den desværre ufuldendte Dansk litteratur om bogvæsen, 1955–56. Han sad i Forening for boghåndværks komité for årets bedste bøger 1951–59 og var i 1940erne redaktør af en række standardværker, bl.a. Alverdens Viden, 1939–41 og Danmarks store Digtere, 1943–45. Indenfor lokalhistorien ydede han fra 1954 til sin afgang som stadsbibliotekar en betydelig indsats som sekretær for Historisk-topografisk samfund for Frederiksberg og fra 1955 som tilrettelægger af dets publikationer. L.L. videreførte Krogh Jensens sikre administration af det frederiksbergske biblioteksvæsen og drog videre perspektiver ud i hele det storkøbenhavnske område. Hans indsats er præget af nøgtern realitetssans og gennemført kvalitet.

Familie

Forældre: tømrermester Thomas Rasmus Laursen (1863–1949) og Ane Marie Elisabeth Thomsen (1863–1941). Gift 1. gang 17.10.1931 i Nykøbing F. med bibliotekar Astrid Grum-Schwensen, født 7.12.1901 i Nykøbing F., d. af kontorchef Jens Emil G.-S. og Anna Marie Alexandra Jensen. Ægteskabet opløst 1946. Gift 2. gang 14.2.1946 i Frederikssund med bibliotekar Aase Thomsen, født 16.2.1919 i Kbh., d. af afdelingsbibliotekar, cand.mag. Svend T. (1885–1973) og Signe Gulbrandsen (1886-1981).

Udnævnelser

R. 1963.

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig