Lorentz Benedicht

Artikelstart

Lorentz Benedicht, d. ca. 1604, bogtrykker. Rimeligvis født i Tyskland. B. synes først at have været i tjeneste hos Hans Vingaard. Hans første selvstændige arbejder har årstallet 1561; en enkelt lille bog som B. ifølge kolofonens angivelse har trykt i Kbh. 1552 er i virkeligheden fra 1562. 1565 fik han privilegium på at være den eneste i landet der måtte trykke bøger, et monopol der ikke i praksis kunne opretholdes. 1564 blev han fritaget for al borgerlig skat og tynge, et privilegium han mistede igen 1575. 1589 forlenedes han med et vikarie ved Roskilde domkirke, i hvilken by han synes at have tilbragt sine sidste år efter at være ophørt med sin virksomhed 1601. Som bogtrykker hører B. til de betydeligste i Danmark. Stærkt påvirket af tysk renæssancebogkunst skabte han en række værker bl.a. et passionale og et graduale fra 1573 som hører til de skønneste dansk boghåndværk kan opvise. Hans hovedværk er en samling skrifter af tyskeren Joachim Arentsehe om krigskunst som han trykte 1578 på Frederik IIs bestilling, vistnok kun i ét eksemplar. Desuden har han trykt Tyge Brahes bog De nova Stella, 1573, skrifter af Niels Hemmingsen, originaludgaven af Hans Thomissøns salmebog, 1569 foruden flyveblade, almanakker m.v. For universitetet trykte han en del uden officielt at være universitetsbogtrykker. I alt kendes op imod 375 forskellige tryk fra hans presse, men adskillige er forsvundet og er kun kendt gennem andre kilder. En del af sine bøger har han selv forlagt, og enkelte har han selv bearbejdet eller oversat. På flere områder var B. foregangsmand herhjemme, han har således indført frakturskriften som brødskrift i dansk bogtryk og er den første der har anvendt typografisk nodemateriel. Også som xylograf var han virksom. Han har selv skåret en stor del af de ofte fortrinlige træsnit som smykker hans bøger.

Familie

1. gang med Karine Nielsdatter (gift 1 . gang med bogtrykker Hans Vingaard, død 1559). Gift 2. gang senest 1596 med Dorothea Christensdatter.

Bibliografi

R. Paulli: Lorentz Benedicht, 1920. L. Nielsen: Boghist. studier, 1923. Samme: Dansk bibliografi 1551–1600, 1931–33. V. Rosenkilde i Nord.t. för bok- och bibl. väsen XXIX, 1942 80–88. Erik Dal i Fund og forskning I, 1945 49–53. G. Garde sst. XVI, 1969 31–42.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig