Ludvig Moltke, Frederik Ludvig Moltke, 27.3.1745-22.1.1824, domherre i Lübeck. Født på Nygård (Marienborg) på Møn, død i Hamburg, begravet sst. (Petri kgd.). M. var en ualmindelig velbegavet dreng med et meget hurtigt nemme. Som tiårig blev han efter en eksamination i konseilets nærværelse, hvad der var skik og brug for prinser og børn af de fornemme familier, indskrevet som student, og fik s.å. titel af hofjunker. 1756 udnævntes han til kammerjunker og domherre i Lübeck og begyndte at studere jura. 1758 optog Videnskabernes selskab den trettenårige dreng som æresmedlem, og n.å. lod han sig eksaminere i retsvidenskab i nærværelse af kronprinsen og adskillige ministre. 1760-63 fortsatte han sine studier i Leipzig hvor han stiftede bekendtskab med professorerne J. A. Ernesti og C. F. Gellert, og han opholdt sig en tid i sidstnævntes hus. Fra Leipzig gik turen videre til Italien hvor M., der fra sit hjem var meget kunstinteresseret, sluttede venskab med J. J. Winckelmann. Herfra fortsattes rejsen over Frankrig og Holland hjem. Af sine omgivelser kaldtes han allerede da "den lærde M.". Han talte syv sprog og var desuden meget belæst. Ved sin hjemkomst blev han 1765 auskultant i tyske kancelli, og 1770-71 fungerede han som deputeret i generallandvæsenskollegiet. A. P. Bernstorff satte megen pris på ham og roste hans brændende iver for forretningernes gode og støtte gang. Alle toldsager kedede ham, men han var fuld af virkelyst når det gjaldt handels- og fabrikssagerne. 1771 tiltrådte han sit præbende i Lübeck og virkede ivrigt for regeringens kandidat til koadjutorposten ved stiftet Lübeck. Efter Bernstorffs tilbagevenden til dansk tjeneste indtrådte han 1774 i det diplomatiske korps som dansk minister ved hoffet i Eutin, en stilling han med et par års afbrydelse bevarede til 1787. Bernstorff havde dog adskilligt at klage på i anledning af hans udførelse af dette hverv, men var til gengæld villig til at rose hans energiske indsats ved det nye koadjutorvalg i Lübeck 1776-78. Da højstiftet Lübeck ophævedes 1803 ved Napoleons indgriben i tyske forhold, ophørte hans embede som domherre. Sine sidste leveår tilbragte han i Altona. M. har skrevet forskellige småskrifter, enkelte på latin, fx om økonomiske forhold, og han var et ivrigt medlem af det slesvigholstenske patriotiske selskab. – Medlem af Danske selskab 1819. Kammerherre 1763. Gehejmeråd 1780. Gehejmekonferensråd 1808. -L'union parfaite 1770.

Familie

Forældre: lensgreve Adam Gottlob M. (1710-92) og Christiane F. Brügmann (1712-60). Gift 30.1.1778 på Blumendorf med komtesse Sophie Agnese Luckner, født 11.10.1759 på Blumendorf, død 19.3.1847, d. af fransk marechal greve Nicolaus L. (1722-94) og Jeannette Rademacher. – Bror til Adam Gottlob Ferdinand M., Caspar M. og Joachim Godske M. Halvbror til Carl Emil M., Otto Joachim M. og Gebhard Moltke-Hvitfeldt.

Udnævnelser

Hv.R. 1774.

Ikonografi

Mal. af E. Pauelsen, 1785 (Giesegård). Klippet silhouet 1790 (Fr.borg). Mal. af J. G. Bornemann, 1801 (Gottorp).

Bibliografi

Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis I–III, 1904-13. Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé VII-VIII, 1906-17. – Johs. Claussen i Zeitschr. für schlesw.-holst.-lauenb. Gesch. XXIX, Kiel 1899 335-41. E. Nystrøm: Luxdorphs dagbøger I, 1915-30. Asger Lomholt: Det kgl. da. vidensk. selsk.s hist. I-II, 1942-50.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig