Ludvig Reventlow, Ludvig Eduard Alexander Reventlow, 5.11.1848-19.6.1916, greve, landmand, politiker. Født på Pederstrup, død i Kbh., begravet i Tillitse. F. lærte landbruget på godser på Lolland og i Slesvig hvorefter han 1872–91 var forpagter af Skelstofte under Christianssæde. 1891 erhvervede han Rudbjerggård ved Nakskov. Hans friske initiativ og praktiske driftsledelse skaffede ham en enestående anseelse som landmand, og talrige var de tillidshverv han i årenes løb beklædte i standsfællernes kreds. 1888–94 var han formand for sukkerroedyrkerne på Vestlolland, 1892–1905 for Maribo amts økonomiske selskab, 1896r-1911 for De samvirkende lolland-falsterske landboforeninger, og 1893–1916 var han medlem af landhusholdningsselskabets bestyrelse. – Tidligt kom han med i det offentlige liv. 1876–84 var han medlem af Vesterborg sogneråd og 1900–10 af Maribo amtsråd. Som tilhænger af en mådeholden og fordragelig agrarpolitik, nærmest på linje med den der forfægtedes af ministeriet Reedtz-Thott valgtes han 1895 i Nakskovkredsen til folketinget. Han stillede sig som højremand, men hans valg støttedes også delvis af venstre i kredsen. På rigsdagen sluttede han sig til det forligsvenlige højre under Lars Dinesens førerskab, og efterhånden nærmede han sig venstre mere og mere. 1903 udmeldte han sig af højre, og 1906 gik han i valggruppe med venstrereformpartiet. Han stillede sig ved valget dette år som venstremand og holdt endnu, stærkt trængt af socialdemokratiet, kredsen ved valgene 1909 og 1910. 1913 opgav han at søge valg. Han stemte 1910 for N. Neergaards fremskudte forter, men var 1912 kun en lunken tilhænger af ministeriet Berntsens grundlovspolitik. – 1899–1910 var han formand for kommissionen angående jord til landarbejdere og 1914–16 medlem af Landmandsbankens bankråd: -Kammerherre 1909.

Familie

Forældre: hofjægermester, greve Eduard Vilhelm R. (1810–68) og Johanna Amalia Elisabeth Magdalene (Helene) v. Heimbruch (1824–1911). Gift 20.7.1883 i Humlebæk med Benedicte Ulfsparre Bech, født 6.3.1857 på Valbygård, død 23.2.1938 på Rudbjerggård, d. af senere hofjægermester August B. (1815–77) og Kirstine M. Rothe (1823–86). – Bror til Eduard R. (1861–1923).

Udnævnelser

R. 1898. DM. 1907.

Ikonografi

Træsnit. Mal af J. C. Schlichtkrull, 1917 (Rudbjerggård). Foto.

Bibliografi

N. P. Bransager og P. Rosenkrantz: Den danske regering og rigsdag, 1901–03 407–09. Nationaltid. 21.6.1916. Nakskov tid. s.d. C. C. Clausen i Politiken s.d. Ugeskr. for landmænd LXI, s.å. 351. Alfr. Bindslev: Konservatismens hist. II, 1938 77 133 206. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig